Z tiskových zpráv a článků

Výroční valná hromada

Město Šumperk spolupracuje při zajišťování vybraných úkolů požární ochrany s občanským sdružením, působícím v oblasti požární ochrany, kterým je Sbor dobrovolných hasičů Šumperka Temenice. Proto se tradičně výroční valná hromada sboru konala za účasti starosty města.
[celý text] [Krizový systém města Šumperka, zveřejněno 10.04.2006]

Setkání s vedoucími subjektů

Úspěšné zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací je podmíněno činnosti integrovaného záchranného systému, orgánů Města Šumperka, subjektů na území města a obyvatel města. Proto se uskutečnilo pracovní setkání starosty města a představitelů subjektů na území města, kde byly připomenuty zásady...
[celý text] [Krizový systém města Šumperka, zveřejněno 10.04.2006]

Hodnocení činnosti

V zajímavém prostředí výstavní síně Vlastivědného muzea v Šumperku se poprvé uskutečnilo společné hodnocení činnosti hasičů města a dobrovolníků civilní ochrany města. V úvodu starosta města - "vrchní velitel" hasičů a dobrovolníků,informoval o aktuálních záležitostech života a rozvoje města. Po rekapitulaci...
[celý text] [Krizový systém města Šumperka, zveřejněno 10.04.2006]

"Branná" výchova na školách.

Například pod tímto velmi nepřesným titulkem se objevují informace ve sdělovacích prostředích. Skutečností je, že do oficiálního programu škol, se na základě rozhodnutí Ministerstva školství dostává tématika "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Nejde o samopaly, ruční granáty a zbraně hromadného...
[celý text] [Krizový systém města Šumperka, zveřejněno 16.01.2004]

Bezpečnost, záchrana a pomoc 2003

Po ukončení činnosti okresního úřadu, převzalo Město Šumperk patronát nad akcí "Bezpečnost, záchrana a pomoc". Tyršův stadion v Šumperku se zimním stadionem a Hotelem SPORT poskytl opět vhodné podmínky pro konání akce zařazené do projektu "Příprava obyvatelstva na krizové situace".
[celý text] [Krizový systém města Šumperka, zveřejněno 05.12.2003]