Stavba malého stanu

Pro nouzové ubytování osob nebo nouzové uložení materiálu může Krizový štáb města Šumperka počítat s použitím malých a velkých stanů, které město vlastní.
Stavba stanu, především aby potom sloužil svému účelu za různých povětrnostních podmínek, vyžaduje určitý postup a kvalitu práce. Proto byla stavba malého stanu jedním z bodů programu přípravy dobrovolníků v říjnu 2004. Nejdříve si dobrovolníci zopakovali zásady provozu ubytovny v areálu CO na Lužích. Následovalo shlédnutí instruktážního videofilmu a vlastní praktická stavba stanu. Ke stavbě stanu patří také jeho opětovné řádné složení a uložení, jako základní předpoklad pro příští použití stanu. V prvé řadě bylo cílem zkusit si vlastní praktickou stavbu. Vzhledem k tomu, že parta dobrovolníků stan stavěla poprvé, byl výsledek velmi dobrý. Druhým cílem bylo seznámit dobrovolníky s funkcí instruktorů, aby mohli organizovat stavbu stanového tábora, za pomoci jiných pracovních sil.
Stavba malého stanu 1
Stavba malého stanu 2
Stavba malého stanu 3
Stavba malého stanu 5
Stavba malého stanu 4