Soutěž CIVILNÍ OCHRANA 2005

V areálu základny civilní ochrany města na Lužích soutěžilo 12 družstev ze základních a středních škol na území města Šumperka.
Každé družstvo, složené z velitele a 5 členů, absolvovalo tyto disciplíny:
 • Poskytnutí pomoci při dopravní nehodě.
 • Hašení požáru s použitím hasičského materiálu a cisterny hasičů města.
 • Kompletace improvizovaného protichemického obleku pro osobu, k ochraně před zamořením nebezpečnou látkou.
 • Kompletace evakuačního zavazadla.
 • Použití hasících přístrojů.
 • Písemné testy znalostí z oblasti civilní ochrany a požární ochrany.
 • Použití radiostanice CB.
 • Poskytnutí zdravotnické první pomoci.
Na zajištění přípravy a průběhu soutěže, určené k podpoře výuky tématu "Ochrana člověka za mimořádných událostí" ve vzdělávacím program škol, se podíleli:
 • Oddělení bezpečnostní rady města.
 • Hasiči města.
 • Městská policie.
 • Dobrovolníci civilní ochrany města.
Pomoc v průběhu soutěže poskytl také Vojenský záchranný útvar Olomouc a Městský úřad Zábřeh.
Výsledky v kategorii základních škol:
 • 1. místo Základní škola na ul. Sluneční.
 • 2. místo Základní škola na ul. Vrchlického.
 • 3. místo Základní škola na ul. Dr.E.Beneše.
Výsledky v kategorii středních škol:
 • 1. místo Střední odborná škola a SOU železniční a stavební na ul. Bulharská.
 • 2. místo Střední zdravotnická škola.
 • 3. místo Střední odborná škola na ul. Zemědělská.
Motto na závěr: "Mládež na sobě pracuje, a co dospělí ?"
Soutěž CO 2005 - 1
Soutěž CO 2005 - 2
Soutěž CO 2005 - 3
Soutěž CO 2005 - 4
Soutěž CO 2005 - 5
Soutěž CO 2005 - 6
Soutěž CO 2005 - 7