Nácvik činnosti krizového štábu města

Krizový štáb města se při nácviku činnosti věnoval obdobné události, která v minulosti postihla město Litovel.
Po aktivaci pracovních skupin probíhala činnost v reálných podmínkách plánovaného hlavního velitelského stanoviště.
Cvičná situace vypadala takto: Virtuální tornádo nad městem a nad dalšími obcemi ve správním obvodu. Následky jsou hrozivé. Možnost úniku čpavku. Nutná evakuace dětského domova. Přerušení železniční a automobilové dopravy. Poškozené budovy. Výpadky dodávky elektrické energie. Síly a prostředky integrovaného záchranného systému jsou nasazeny v rámci Olomouckého kraje a dalších obcí ve správním obvodu. Zvedá se vlna různých informací, pravdivých i nepravdivých, důležitých i nevýznamných, které zaplavují pracoviště štábu. Velitel zásahu stanovuje tvrdé požadavky. Krizový štáb města musí řešit situaci podle vlastních možností a s využitím nabídek humanitární pomoci z celé ČR.
Přes řadu pozitivních poznatků z průběhu nácviku, jsou k dispozici i zkušenosti důležité pro přípravu a provedení dalšího štábního nácviku.
Nácvik KŠ 1
Nácvik KŠ 2
Nácvik KŠ 3
Nácvik KŠ 4
Nácvik KŠ 5