Příprava obyvatelstva na krizové situace pokračuje

 
Projekt "Příprava obyvatelstva na krizové situace" pokračuje. Tradičně je využívána základna civilní ochrany města na Lužích. Jednou ze škol, která byla účastníkem pokračování byla Obchodní akademie v Šumperku. Studenti absolvovali témata - mimořádné události a krizové situace, požární ochrana a zdravotnická první pomoc. Podle znalostí žáků a studentů je možné konstatovat, že výuka tématu "Ochrana člověka za mimořádných událostí" ve vzdělávacím programu škol již začíná přinášet své ovoce.
POKS 1
POKS 2
POKS 3
POKS 4