Den IZS 2005 v Hanušovicích

Starosta Města Hanušovice požádal starostu Města Šumperka o příspěvek Města Šumperka do programu akce "Den integrovaného záchranného systému 2005 v Hanušovicích".
Hasiči Města Šumperka se tak stali vedle Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a Horské služby Jeseníky aktéry programu akce pro žáky školy a veřejnost v Hanušovicích. Zájem dětí byl podtržen tím, že si děti mohli u našich městských hasičů něco vyzkoušet i na vlastní kůži.
Den IZS v Hanušovicích 1
Den IZS v Hanušovicích 2
Den IZS v Hanušovicích 3
Den IZS v Hanušovicích 4