Přezkoušení pro práce ve výškách

Tak jak to stanovují legislativní zásady, absolvovala skupina hasičů města plánovaná pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou pravidelné přezkoušení.
Zkušební komisař prověřoval u jednotlivých určených hasičů oprávněnost k vlastnictví příslušného průkazu
a k provádění těchto prací. Nutno konstatovat, že skupina hasičů města prošla tímto testem bez trestu.
Výšky 1
Výšky 2
Výšky 3
Výšky 4
Výšky 5