Parkovací průkazy

pro osoby zdravotně postižené
UPOZORNĚNÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí případy, kdy jsou policií udělovány pokuty za užívání zvláštního označení do motorových vozidel O1 (modrobílé provedení se znakem vozíčkátře označené sérií AA a pěti nebo šestimístným číslem), jehož platnost byla ukončena ke dni 31.12.2012, upozorňujeme držitele průkazu pro osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P, kteří doposud označení O1 neodevzdali, aby tak neprodleně učinili na Odboru soicálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kopřivnici (2. patro, kanc. č. 203).

Od 1.1.2013 je v platnosti pouze parkovací průkaz označující vozidlo přepravujicí osobu těžce zdravotně postiženou (O7), k jehož vyřízení je potřeba osobní účast žadatele a předložení občanského průkazu, průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 fotografie o rozměru 35x 45 mm (odpovídající současné podobě).

Pro příp. bližší informace kotaktujte p. Magdu Lužnou, tel. 556 879 465