VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

do 31.12.2013
NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ !!!

Řidičské průkazy vydané

od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004

jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Rozhodujicí pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.)

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
na příslušném pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností.


Co musím mít s sebou?
* platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
* jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
* řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik mě to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku

Kdy mě bude vydán nový ŘP?
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku Kč 500,-)Kde žádat?
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, odbor správních činností - 4. patro

Kdy?
V úředních hodinách
PO, ST 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00 hodin
ÚT, ČT 8,00 - 11,30 12,30 - 14,00 hodin

Možnost využití OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU na internetu: www.koprivnice.cz


Další informace získáte na níže uvedeném internetovém odkazu:


Vyměňte si řidičák