MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

do 30. září 2013 !!!!!!
Žádáme občany, aby 2. splátku místního poplatku za odpady uhradili

NEJPOZDĚJI do 30. září 2013

z důvodu instalace nového účetního programu.

Děkujeme za pochopení.