Sběr velkoobjemového odpadu

z domácností
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Vždy dva kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na třech obvyklých místech v obci

Skotnice před vývěsními tabulemi
Stikovec na parkovišti před obecním úřadem
Skorotín na rozcestí za pohostinstvím
a to ve čtvrtek 10. října 2013 v dopoledních hodinách. Téhož dne odpoledne bude z každého stanoviště odvezen jeden naplněný kontejner. Druhý kontejner bude ponechán do následujícího pátečního dopoledne.SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

se uskuteční prostřednictvím mobilní sběrny firmy Slumeko s.r.o. Kopřivnice rovněž ve čtvrtek 10. října 2013 na těchto stanovištích a v níže uvedených časech:


Skotnice před vývěsními tabulemi 15.30 - 16.00
Stikovec na parkovišti před obecním úřadem 16.05 - 16.30
Skorotín na rozcestí za pohostinstvím 16.35 - 17.00
Co je patří do nebezpečného odpadu: léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, ředidla a nádoby jimi znečištěné, monitory, chladničky, mrazáky, pneumatiky, staré autobaterie, olejové filtry, vyjetý motorový olej, fritovací olej apod.


SBĚR NEPOTŘEBNÉHO KOVOVÉHO ODPADU

Sběr železného šrotu opět provedou členové TJ Sokol Skotnice v sobotu 12. října 2013 v dopoledních hodinách. Nepotřebný kovový odpad připravte, prosím, před své domy pokud možno až v sobotu ráno, aby jej nesesbíraly a nezpeněžily „nepovolané“ osoby. Finanční prostředky za sběr šrotu použije TJ na činnost fotbalových družstev žáků a dorostu.