Slavičínské muzeum představí nové sbírky

V čísle 7/2005 Slavičínského zpravodaje v článku "Další rozvoj muzejnictví ve Slavičíně bude zajištěn za pomocí zdrojů Evropské unie" jsem Vás informoval o záměru města rekonstruovat muzeum na Horním náměstí.
Tak jak bylo přislíbeno, rekonstrukce byla dokončena v průběhu měsíce července 2006.
Investiční akci pod názvem "Muzeum archeologie, tradičních řemesel a letecké bitvy nad moravskoslovenským pomezím v roce 1944" jsme mohli realizovat za podpory Evropské unie z fondu ERDF z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR - SR.
V těchto dnech probíhají práce na umístění nových exponátů pod vedením správce muzea Josefa Ščuglíka. Nové prostory budou využity pro umístění archeologických nálezů od nejstarších dob, stará část muzea bude věnována letecké bitvě nad Bílými Karpaty a řada exponátů bude rozšířena o další fragmenty letadel, které se nám podařilo získat z Opatové u Trenčína. Nové prostory budou dále doplněny o nálezy ze soukromé sbírky pana Bohumila Diatela z Rudimova, které našemu muzeu věnovali jeho dědicové. Za darované exponáty jim touto cestou srdečně děkuji. V rámci spolupráce s Obcí Uhrovec zde bude umístěna expozice, která nám přiblíží život dvou významných osobností Uhrovce Ľ. Štúra a Alexandera Dubčeka.
Vzhledem k tomu, že v současné době je období prázdnin a dovolených, rozhodli jsme se uskutečnit slavnostní otevření rekonstruovaného muzea a zahájení provozu v nových prostorách v měsíci září 2006. Bližší informace a pozvánku ke slavnostnímu otevření naleznete v příštím čísle zpravodaje.
Realizací tohoto projektu byl tak za pomoci finančních prostředků Evropské unie učiněn významný krok k rozvoji muzejnictví a turistiky ve slavičínském regionu.

Ing. Pavel Studeník
starosta