Nové muzeum ve Slavičíně

Mnozí si asi položí otázku - jaké nové muzeum? Vždyť v září roku 2003 bylo po rekonstrukci budovy čp. 102 na Horním náměstí muzeum slavnostně otevřeno.
Ano, toto je realita. Této skutečnosti ale předcházela v minulých letech myšlenka vytvořit na místě budov čp. 102 a 103 kulturní centrum, které by sdružovalo mimo muzea i minigalerii a atelier pro mladé začínající umělce. Dalším důvodem byla i rekonstrukce chátrající budovy čp. 103, která je v majetku města. Problém byl v ceně, která se pohybovala kolem 15 mil. Kč. Za současných finančních podmínek nebylo možné tak náročnou rekonstrukci realizovat. Město Slavičín i Klub přátel historie Slavičínska deklarovaly úmysl rozšířit muzeum o budovu čp. 103, kde budou umístěny expozice etnografie a řemesel, zejména zvěroklestičů. Dvůr mezi oběma budovami i se zahradou by měl postupně vytvořit venkovní expozici muzea a dále by zde mohla v budoucnosti probíhat celá řada společenských a kulturních událostí, především v době konání slavností na Horním náměstí. Nakonec se našel způsob financování oprav obou budov, a to prostřednictvím programu INTEREG III A z programů Evropské unie. Podmínkou realizace tohoto programu je spolupráce s partnerskou obcí Uhrovec ve Slovenské republice, která provádí podobný projekt. Rozpočet na opravu muzea činí zhruba 5 mil. Kč. Získaná finanční podpora umožní městu získat zpět 80 % prostředků vynaložených na opravu muzea. Rozsah oprav byl popsán v prosincovém zpravodaji.
Ve společnosti, ve městě i ve státě je pro další rozvoj důležitá vize a její následné naplnění. Podobně je tomu i při možnosti získání finančních prostředků z fondů EU a jejich následného čerpání. Naše město je v této věci na špici v širokém regionu.
Město Slavičín i Klub přátel historie Slavičínska mají zájem přiblížit občanům města průběh oprav muzea formou "dne otevřených dveří", a to v neděli 29. ledna 2006. Bude umožněna prohlídka muzea, předloženy projekty oprav a vysvětleny plány do budoucnosti z pohledu muzejnictví ve Slavičíně.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Klub přátel historie Slavičínska
Ing. Miroslav Kadlec