Městské muzeum Slavičín [ Muzeum ]

Městské muzeum Slavičín
Zřizovatel: Město Slavičín,
Rok založení: 1956

Expozice:
- archeologické sbírky - pravěk, středověk
- dokumenty o historii města, letecké bitvě v roce 1944 aj.
- možnost badatelské činnosti v jiných oblastech historie Slavičínska (zvěroklestiči, řemesla apod.)
Vstupné: pro dospělé návštěvníky 30,- Kč/os
děti do 15 let, studenti, důchodci a invalidé 15,- Kč/os
hromadné výpravy nad 15 osob, školy... 10,- Kč/os

Průvodce: ano

Čas prohlídky: 60 min.

Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Umístění v obci, orientační bod: centrum - Horní náměstí - naproti zámku

Město Slavičín, bohaté na své kulturní a historické památky, je již mnoho let provozovatelem malého, ale svými expozicemi velmi zajímavého muzea. Od roku 1994 je zde trvale instalována expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkého okolí. V nainstalovaných vitrínách je možno zhlédnout mnoho součástek a zbraní z amerických a německých letounů, přímých aktérů tohoto souboje. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací. Vystavěn je zde také originál německého leteckého motoru z letounu Me 109 G6 a spousta jiných, i osobních věcí pilotů obou bojujících stran.

Další neméně významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí. Zde je možno si prohlédnout exponáty dokreslující obraz doby kamenné, ale i nálezy, které jsou poměrně mladší, zejména z období středověku. Vystavené kosterní pozůstatky v nainstalovaném hrobě přibližují i ritus pohřbívání v období silného osídlování našeho kraje slovanskými rody.

Vážným zájemcům je dovoleno nahlédnout i do různých písemností vztahujících se k jednotlivým expozicím. V depozitu muzea je uloženo mnoho fotografického materiálu, zachycujícího změny v samotném Slavičíně, ale i v okolních vesnicích. Velmi obsáhle jsou zde zadokumentovány různé sportovní, kulturní a politické akce (staré psané záznamy, fotografie apod.), výstavba, živelné pohromy a mnoho dalšího. Jsou zde záznamy o starých řemeslech, tradicích a zvyklostech, z nichž mnohé již s odstupem času zanikly.

Muzeum, ač svým rozsahem nevelké, je nedílnou kulturní součástí Slavičína. Odráží se v něm bohatá historie našeho kraje, dokreslující obraz kulturní, politický, společenský, ale i náboženský.

Při návštěvě muzea je možno se ve velmi krátké době přenést o mnoho století zpět proti toku času a udělat si obrázek o životě zdejšího lidu, jeho zručnosti a pracovitosti.

Provoz muzea zajišťuje správce muzea - Josef Ščuglík

Pověřené osoby, které se budou spolupodílet na zajištění nedělního provoz jsou členové Klubu přátel historie Slavičínska
Josef Ščuglík, Ing. Miroslav Kadlec, František Slovák a PhDr. Ladislav Slámečka

Provoz muzea ve St - Pá bude zajištěn ve výše uvedených hodinách správcem muzea Josefem Ščuglíkem (tel. 737 312 848) ve spolupráci s vedoucí Městského klubu a knihovny Gabrielou Klabačkovou (tel. 577 341 481).

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: Zavřeno
Úterý: Zavřeno
Středa: 13:00 - 16:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: 14:00 - 17:00

V sezonu květen - září otevřeno také v pátek od 13 do 16 hodin.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Město Slavičín - Městské muzeum
Horní náměstí 102
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
(+420) 731 508 004
fax: (+420) 577 004 802
Městské muzeum Slavičín
Expozice nálezů a dokumentů o letecké bitvě

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-slavicin.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 09.08.2007 v 14:59 hodin