Z tiskových zpráv a článků na území města či obce

Území obce: Velké Albrechtice

ODVOZ ODPADŮ V ROCE 2013

OZO Ostrava s.r.o., Vám oznamuje, že pravidelný svou komunálního odpadu z domácností bude probíhat vždy ve čtvrtek v sudé týdny !!!! Ceník odvozu odpadů z domácností na rok 2013: cena za rok pro nepodnikající fyzické osoby-plátce daně z nemovitostí činí 0,- Kč
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 01.01.2013]

Vývoj daňových příjmů obce

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, jehož podstatnou částí jsou vlastní příjmy, zejména daňové. Dotace byly obci poskytnuty v letech na výstavbu plynofikace a vodovodu, na opravy povodňových škod a na výkon státní správy a školství. Níže uvedená tabulka uvádí přehled příjmů od r. 1996 - uvedeny...
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 01.02.2011]

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice...
[celý text] [Velké Albrechtice, zveřejněno 31.01.2011]

Zástavba a architektura

Zástavbu v obci je možno charakterizovat jako roztroušenou zástavbu převážně rodinných domků a bývalých zemědělských usedlostí. V letech sedmdesátých byly postaveny tři bytové domy s celkem 36 byty, v osmdesátých letech další bytovka typu Okal s jedenácti byty, vše pro potřebu tehdy největšího podniku...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]

Správa obce

Obecní zastupitelstvo má 15 členů, ze kterých je zvolena pětičlenná obecní rada. Obecní samosprávu zajišťuje obecní úřad se třemi pracovníky (uvolněný starosta, účetní a administrativní pracovnice), jedním zaměstnancem ve funkci topič-údržbář a jednou uklizečkou. Pro období od jara do podzimu jsou přibíráni...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]

Účast obce ve sdruženích

Obec Velké Albrechtice je od roku 1999 členem sdružení REGION POODŘÍ, které sdružuje dnes již 18 obcí se vztahem k území kolem řeky Odry. Program obnovy vesnice je v souladu se zásadami přijatými sdružením v Projektu venkovského mikroregionu Poodří, který byl vypracován v prosinci 1999 firmou DHV ČR,...
[celý text] [Obecní úřad Velké Albrechtice, zveřejněno 11.05.2004]