Zástavba a architektura

Zástavbu v obci je možno charakterizovat jako roztroušenou zástavbu převážně rodinných domků a bývalých zemědělských usedlostí. V letech sedmdesátých byly postaveny tři bytové domy s celkem 36 byty, v osmdesátých letech další bytovka typu Okal s jedenácti byty, vše pro potřebu tehdy největšího podniku Státní statek Bílovec. Dnes se jedná o majetek ČR - Pozemkového fondu a část bytů má být převedena do majetku obce.
Stavebně-technický stav většiny bývalých zemědělských usedlostí je dán způsobem jejich užívání v minulých letech. Ty usedlosti, které byly v majetku občanů jsou v podstatně lepším stavu, než statky, ve kterých hospodařil Státní statek Bílovec a využíval je např. k intenzivnímu chovu dobytka nebo prasat. Většina těchto objektů je vhodná spíše k demolici. V nejlepším stavu jsou rodinné domky.
Uplynulých 30 let se také negativně projevilo na architektuře a celém rázu obce. Při modernizacích a nadstavbách byly zásadně měněny původní sedlové střechy na rovné (pultové), byly používány netradiční materiály, vsazována velkoplošná okna. Novostavby se nepřizpůsobovaly venkovskému rázu obce a vlivem koncentrace objektů živočišné výroby byly novostavby vtěsnány do proluk mezi bývalými usedlostmi. V současnosti je původní ráz zástavby zachován ve spodní části obce, avšak objekty jsou ve špatném technickém stavu.