Upozornění pro cyklisty a turisty

Upozornění pro cyklisty mířící na Lysou horu po asfaltové silnici z Papežova a pro turisty, jež míří na vrchol po červené TZ od Visalají.
V období od začátku května do konce září letošního roku budou probíhat práce na rekonstrukci VN kabelu z Papežova na Lysou horu.
Z tohoto důvodu bude částečně omezen průjezd po asfaltové účelové komunikaci z Papežova až po lokalitu Zimný.
Od Zimného budou výkopové práce probíhat po červené turistické značce až k chatě Maraton.
Provádějící firma, MSEM a.s., nabádá všechny cyklisty a turisty ke zvýšené opatrnosti při průjezdech a průchodech staveništěm!