Upozornění - pietní místo pod vrcholem Lysé hory

Poslední květnovou sobotu proběhla tradiční úklidová brigáda u lysohorského kříže na památku obětem Lysé hory.

V rámci brigády byl kříž natřen, v jeho okolí a kolem pamětních desek bylo uklizeno, posbírány byly obaly od svíček a poškozené lucerničky.

Při úklidu jsme zjistili, že se zde opět objevují nové pamětní desky osob, které evidentně na Lysé hoře nezahynuly ani nebyly s vrcholem spjaty jako osobnosti zde dlouhodobě působící a nesmazatelně do povědomí zapsané. To je již dlouhodobě nepsaná podmínka pro umístění pamětní desky na tomto pietním místě.

Prosíme Vás tedy všechny, abyste tuto podmínku dodržovali a na Vaše blízké či přátele, kteří třeba na vrchol v minulosti chodili, vzpomínali či přidali modlitbu u samotného kříže a ne u jejich osobní desky.

Děkujeme.

Přikládáme fotografii dvou pamětních desek, které byly u kříže umístěny neoprávněně a velmi nešťastně a byly tudíž odstraněny. (K případnému vyzvednutí jsou uskladněny na meteorologické stanici). 

Úklid pietního místa provedli zástupci subjektů působících na Lysé hoře - meteorologické stanice, televizního vysílače, horské služby a Bezručovy chaty spolu se svými kamarády.

Desky
Odstraněné pamětní desky