Zpravodaj obce Hodslavice - prosinec 2009

Zpravodaj obce Hodslavice - prosinec 2009
Přání k novému roku
Vánoce plné pohody, radosti a štěstí, dětem pod stromečkem pěkné dárky a v novém roce 2010 přeji všem pevné zdraví, úspěch v práci i v rodinném životě.

Miroslav Vyhlídal, starosta obce
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v prosinci 2009:
50 let Jaromír Mrlina, Jarmila Hrnčárková,
55 let Libuše Kramolišová, Ludmila Kramolišová,
60 let Alena Zahradníčková, Vladislav Hromádka,
65 let Milada Turečková,
75 let Zdeňka Čípová,
85 let Anna Rýdlová, Anna Dohnalová.


Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V říjnu se narodila Nela Turková.
V listopadu se narodila Adéla Bartoňová.
V listopadu jsme se rozloučili s p. Ladislavem Kudělkou, Josefem Rýdlem
a paní Ludmilou Zelenkovou.
Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země! Izaiáš 12.5
Vážení spoluobčané, všechny Vás srdečně zveme na vánoční koncert, který se uskuteční v evangelickém kostele v Hodslavicích v neděli 27. 12. 2009 v 16:00 hodin. Jako účinkující vystoupí děti, mládež i pěvecký sbor Kalich.
Chceme si při něm navzájem popřát, aby radostná zvěst vánočních svátků nebyla součástí jen několika mála svátečních dnů, nýbrž aby se nám každého dne připomínala s tím, že máme z čeho se radovat i napříč všemu negativnímu kolem nás.
Pozvání
Římskokatolická farnost, Chrámový sbor sv. Cecilie a Charita Hodslavice srdečně zvou všechny spoluobčany na tradiční vánoční koncert ve Společenském domě Charity Hodslavice, který se uskuteční v úterý 29. 12. 2009 v 16,00 hodin.
Kromě zpěvů Chrámového sboru sv. Cecilie budou na koncertě účinkovat tito naši hosté: Jana Kurečková - zpěv,
Lenka Hniličková - zpěv,
Petr Strakoš - varhany, trubka,
David Skařupa - zpěv, trubka.
Těšíme se na Vaši účast.
Závěrem Vám všem spoluobčanům přejeme radostné prožití vánočních svátků
a vrchovatou míru Boží lásky a požehnání v novém roce 2010.
Úřední hodiny na Obecním úřadu v Hodslavicích
Poslední úřední den v letošním roce na OÚ je v pondělí 21. prosince 2009.
Na pokladnu nemohou být po tomto datu přijímány žádné platby, neboť hotovost musí být odvedena na účet u České spořitelny v Novém Jičíně.
Obecní úřad bude od úterý 22. 12. do 31. 12. 2009 u z a v ř e n . První úřední den v novém roce bude v pondělí 4. ledna 2010.
Informace obecní knihovny
Obecní knihovna bude ve dnech úterý 22. 12. a v pátek 25. 12. 2009 uzavřena.
Knihovna bude otevřena až v úterý 29. prosince 2009 také od 15.30 do 18.00 hodin.
O Vánocích změněn termín svozu pevného domovního odpadu
Svoz pevného domovního odpadu se přesouvá ze čtvrtka 24. prosince na pátek
25. prosince 2009, další svoz pak bude ve čtvrtek 7. ledna 2010 (stále každých 14 dnů).
Podpořte běh na Silvestra: účastí nebo fanděním
Hromada děcek, pár splašených dospělých a trocha recesistů. Tradiční osazenstvo zřejmě nabídne 9. ročník Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi na jednu míli. Start závodu je naplánován na 31. 12. 2009 v 10:00 hodin před hospodou U Býmů. Cíl je na parkovišti před katolickým kostelem. Registrace bude probíhat od 9:30 hodin na dolním před hospodou U Býmů.
K dispozici bude autobus, který odveze v 9:30 od Fojtství k Býmům závodníky i fanoušky z horního konce. V autobuse je možné se převléct i zanechat tam věci, zpět z dolního na horní vyjíždí autobus v 10 hodin.
Opět je vypsáno spousta kategorií, zejména pro mládež. Každé dítě dostane sladkou cenu. "Přijďte sa proluftovať aj s děckámi!"
pořadatelé
Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 23. 12. 2009 (včetně) do 4. l. 2010 neordinuje. Zástup bude vyvěšen na vstupních dveřích.
Zůstane dále jezdit naše "Jičínka"?
Letos jí bylo 120 let. K železničnímu spojení mezi městy Valašské Meziříčí a Nový Jičín došlo 1. 6. 1889.
Avšak v minulém týdnu jsme se dověděli, že bylo vládou uvolněno na opravu této trati více než 80 mil. Kč. To zásadně mění situaci. Naši obec by zprovoznění tratě nestálo ani korunu. Uvažme proto znovu důležitost tratě zejména pro obyvatele dolního konce. V minulých dnech skupina občanů zorganizovala anketu pro podporu obnovy železnice, která získala 198 podpisů zástupců rodin. Byl také ustanoven petiční výbor na podporu obnovy železnice a v současné době probíhá petiční akce. Vyzýváme proto všechny občany, aby se zúčastnili podpisové akce, a tím podpořili obnovu železniční trati.
Proč bychom měli o zprovoznění tratě usilovat:
Část občanů naší vesnice jezdí Jičínkou do práce, k lékaři, do škol, na úřady v Novém Jičíně. O víkendech jde o jediné spojení z dolního konce do Nového Jičína i do jiných měst, mimo jiné za nemocnými do nemocnic, LDN, za rodinami, na turistiku a výlety. Vlak skýtá několikeré možnosti slev. Je velkou výhodou pro cestování s kočárky, bicykly, s většími zavazadly. Jízda vlakem je pro občany levnější a výhodnější.
Připomínám, že železniční vlečka do areálu bývalého VOZ může v budoucnosti být atraktivní pro podnikání a následně pracovní místa pro občany naší vesnice.
J. L. Hromádka, hodslavský rodák, při padesátém výročí úmrtí Františka Palackého v Hodslavicích zdůraznil, že památka velkého rodáka nepřináší rodné obci jenom čest a slávu, ale ukládá jí a celému kraji povinnost, aby právě tam byly uskutečňovány snahy na poli spravedlnosti politické a sociální, založené na myšlence práva a svobody.
Zamyslete se nad tím, zda je správné rušit našim potomkům to, co generace předcházející vybudovaly. Neberme si možnost spojení železniční dráhou, zpět nám ji již nikdo nevrátí.

V Hodslavicích, 4. prosince 2009 Růžena Čípová
Poděkování
Na Štědrý den už to bude půl roku, co se přehnala přes Hodslavice povodňová vlna a nadělala plno spouště. V první chvíli po opadnutí vody jsme si vůbec neuvědomili, co to pro nás, postižené, znamená a bude znamenat. S velikým překvapením jsme prožili a museli přijmout skutečnost, že se nám během půl hodiny změnil život a zaběhnutý stereotyp. Teď, po půlroce, když už jsme se jakž takž vzpamatovali a mnozí už provedli nápravy povodňových škod, je čas připomenout i ty, kteří nám postiženým přišli bezprostředně po opadnutí vody na pomoc. V prvé řadě bych chtěla veřejně poděkovat panu faráři ČCE Lubomíru Červenkovi a mládeži z evangelického sboru, kteří přišli hned ráno po povodni a bez velkých řečí začali s nezbytným úklidem. Následně byl p. farář prvním, který pořídil soupis zaplavených domů v Hodslavicích a spolu s Charitou Hodslavice (zast. p. Vojtěškou Krumpolcovou) a katolickým p. farářem Kasperkem zorganizovali první povodňovou sbírku a osobně přinesli pomoc do zaplavených domů.
Velké poděkování si zaslouží i Obecní úřad, jmenovitě pan místostarosta Plešek, který ihned se spolupracovníky zmapoval situaci v obci a zorganizoval přistavení kontejnerů na odpad a odvoz odpadu a zapojení všech pracovníků OÚ. Třetí den po povodni už jsme dostali až do domu čistící prostředky, nářadí, vysoušeče a mohli jsme začít intenzivně vysoušet. Za to patří poděkování jak OÚ, dále Charitě, Diakonii ČCE a ADŘE. Chci říct, že obětavost, s jakou jsme se setkali v prvních dnech po povodni, byla pro nás postižené něčím neuvěřitelným, kdybychom to nezažili na vlastní kůži a nebyli přímými účastníky. Pomáhali nejen rodinní příslušníci, ale i úplně cizí lidé. Stalo se, že nosili jídlo, boty, oblečení (těm, kteří neměli co obout a obléct, když jim boty plavaly). A jistě jste mnozí prožili i další zážitky. Čím dále od povodně zase přibývalo práce na OÚ - všichni pracovníci byli a dosud jsou maximálně vytíženi, protože se hromadila práce s rozdělováním přicházející materiální pomoci a s evidováním a shromažďováním požadavků od postižených. A také sledováním, jaké možnosti poskytuje stát ze svých zdrojů na odstraňování následků a informováním potřebných občanů. Za tuto práci patří velké poděkování paní Marii Pavlátové, která už půl roku nedělá nic jiného, než sbírá podklady a vysvětluje a sleduje, abychom nepropásli žádnou příležitost a možnost čerpání prostředků z různých zdrojů.
Protože se blíží konec roku, přeji nám všem, kteří jsme byli postižení povodní i těm, kteří se neúnavně podíleli na pomoci s odstraňováním škod, abychom prožili pokojné a požehnané Vánoce a vykročili jsme do nového roku s vděčností, že povodní život v obci neskončil, ale pomohl nám poznat hodně dobrých lidí a s nadějí, že to nadšení pomáhat jedni druhým neskončí ani v novém roce 2010.

Libuše Palacká
Den otevřených dveří v MŠ
Tak už jsme to oslavili. Nová budova mateřské školy má za sebou 20 let provozu. Bylo to 20 let plných dětských úsměvů, veselých her a společných akcí, vycházek a výletů. Za tuto dobu prošlo školou téměř 320 dětí. Do MŠ už chodí i několik dětí těch, kteří do ní chodili před 20 lety.
Oslavy jsme završili dnem otevřených dveří, který se konal 12. listopadu. Od samého rána jsme s dětmi slavili 20. narozeniny školy. Rozsvítili jsme dort, mateřské škole jsme zazpívali " Hodně štěstí, zdraví..." a oblíbené písně dětí. Pak jsme se dali do výroby slavnostních jednohubek pro rodiče. To se nám to krájelo,
mazalo a zdobilo s myšlenkou na to, jak budou rodiče překvapeni, co jsme jim přichystali. V dopoledních hodinách nás navštívili pan starosta Vyhlídal s panem místostarostou Pleškem a předali nám květiny. Poděkovali zaměstnankyním za jejich práci, prohlédli si budovu školy a přislíbili další hodnotnou pomoc. Děti jim předvedly krátký program složený z básní, písně a naše děvčátka roztočila velké obruče kolem pasu jako dospělé tanečnice.
A pak už přicházeli další a další hosté. Den otevřených dveří se velice vydařil, přišlo hodně návštěvníků, kteří si prohlédli budovu, pomůcky, hračky a práce dětí. Někteří se divili, co všechno s dětmi vlastně děláme, co procvičujeme a co je možné předškolní děti všechno naučit.
Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu v Hodslavicích za podporu této akce, paní Koláčkové, Brňovjakové a Pirkové za přichystání pohoštění, výrobu zeleninových a ovocných salátů a pomazánek. Paním učitelkám Horákové a Fojtíkové za přípravu výstavky pomůcek, hraček a prací dětí. Také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o hladký průběh celého dne.
Mateřské škole přeji do dalších let mnoho úspěchů při výchově a vzdělávání dětí a v neposlední řadě opravu a zateplení celé budovy, která je už nutná a je momentálně ve stádiu jednání.
Dagmar Martiníková, MŠ Hodslavice
Velký chovatelský úspěch na evropské výstavě v Nitře
Ve dnech 20. - 21. listopadu 2009 se v Nitře na Slovensku konala 26. Evropská výstava zvířat. Okresní organizace ČSCH v Novém Jičíně zorganizovala v sobotu 20. 11. zájezd na tuto výstavu. Někteří chovatelé z Hodslavic včetně mě využili možnost tuto mimořádnou akci navštívit. Taková událost je pro chovatele velikým svátkem. Dalším důvodem byla skutečnost, že na této vrcholné výstavě vystavoval i náš chovatel z Hodslavic přítel Sekera Viliam kolekci králíků Německých obrovitých strakáčů havanovitých. Pro představu o velikosti této celoevropské akce uvedu několik údajů. Výstaviště v Nitře je co do velikosti srovnatelné s výstavištěm v Brně. Vystavená zvířata byla umístěna ve 12 pavilonech. Výstavu obeslalo více než 3500 chovatelů z celé Evropy. Vystaveno bylo téměř 21000 zvířat! Králíků bylo 8000, z toho německých obrovitých strakáčů 240. Také posuzování zvířat prováděli chovatelští odborníci z celé Evropy. Na ocenění jsou vybírána jen ta nejlepší zvířata. V této obrovské konkurenci uspěl i chovatel malé chovatelské organizace z Hodslavic Sekera Viliam. Byl jedním z těch, kdo získal za svá zvířata ocenění Mistr Evropy. Zúčastnit se takové akce je snem snad každého chovatele. Získat ocenění, to už je chovatelská pohádka. Z tohoto úspěchu máme všichni chovatelé velikou radost. Jménem celé ZO ČSCH Hodslavice blahopřeji příteli Sekerovi k získanému ocenění a přeji mu do dalších let ještě hodně chovatelských úspěchů a radost
z nich.
Za ZO ČSCH Hodslavice Petr Pavlík předseda ZO
Poděkování
Miroslavem Vyhlídalem za vybudování chodníkového tělesa od domu Charity na místní komunikaci za nákupním střediskem. Toto napojení velmi přispěje k bezpečnosti dětí, které denně navštěvují středisko dětí a mládeže v Charitě a také pro návštěvníky různých kulturních akcí, které se uskutečňují ve společenském domě Charity Hodslavice.
Ještě jednou velký dík.
Vojtěška Krumpolcová
ředitelka Charity Hodslavice
Na závěr roku ....
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. "Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace" nebo "Neodcházejte od hořící svíčky" apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí. Stačí malý okamžik nepozornosti a radostné Vánoce se nám promění na smutnou vzpomínku.
Měli bychom mít na paměti, že nejenom vánoční svátky, ale i oslava závěru roku má v sobě řadu nebezpečí.
Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv. zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí a nejčastější příčinu poranění nebo smrti představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky.
Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se
především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno v blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín