Hodslavský zpravodaj - červen 2010

Hodslavský zpravodaj - červen 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v červnu 2010:

50 let Milena Kolibová, 55 let Jiří Burian,
60 let Vlasta Bartoňová, Anna Galiová, 65 let Marie Pavelková, Bedřich Kresta,
70 let Karel Malcher, 80 let Josef David,
95 let Ludmila Kominářová,
50. výročí uzavření manželství Josef a Květoslava Horečkovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě. V březnu: Martina Mandaliničová, v květnu: Jindřich Kudělka, Adam Turanský, Lucie Porubová.


V květnu jsme se rozloučili s p. Jaroslavem Kudělkou.
BENEFIČNÍ KONCERT

Sbor Evangelické církve v Hodslavicích srdečně zve všechny spoluobčany na benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 13. června 2010 v 16.00 hodin.
Hostem je pan TOMÁŠ NAJBRT, který vystoupí s programem STARÉ A NOVÉ PÍSNĚ. (Studoval kompozici a dirigování v Polsku a Německu, prošel jazzovou a rockovou praxí; deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha. Osm let byl také celocírkevním kantorem evangelické církve. V poslední době se soustřeďuje na historické a lidové nástroje jako jsou dudy, teorba, barokní kytara, niněra, citera, hackbrett. Spolupracuje se skupinou Ritomello aj. Vystupoval v Německu, Polsku, Rakousku, Dánsku, Holandsku, USA a Kanadě.)
Výtěžkem koncertu podpoříme práci Diakonie Českobratrské církve evangelické, která nám po loňské povodni zdarma zapůjčila vysoušeče a vyslala týmy dobrovolníků do postižených oblastí. Nutno dodat, že Diakonie nyní už zase pomáhá v regionech, které nyní procházejí tím, čím my vloni.
Přijďte se potěšit i přispět na potřebnou službu a pozvěte i své známé!
SENIORÁTNÍ DEN aneb setkání všech generací se letos bude konat v evangelickém sboru v Hodslavicích v sobotu 19. června.
Na začátku, tj. v 9.30 hod., vystoupí i pěvecký sbor Kalich. Hlavním tématem bude: RODINA UPROSTŘED SPOLEČNOSTI. Hostem bude ing. Josef Horský ze Sdružení pro rodinu Genea, což je křesťanská iniciativa, zaměřená na budování vztahů v rodině. Cílem je pomoc a péče při budování mezilidských vztahů. Po přednášce budou následovat nejrůznější dílny a aktivity. Srdečně zveme!
Pozvání na výstavu

Základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice pořádá ve dnech
12. 6. a 13. 6. 2010 místní výstavu drobného zvířectva. Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 12. 6. od 14.00 do 18.00 hodin. V neděli 13. 6. 2010 od 8.00 do 17.00 hodin. Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech. Na výstavě budete mít možnost zakoupit chovná zvířata. Na letošní výstavě budou poprvé vystavovat i mladí chovatelé z Hodslavic.
Občerstvení, klobásy z udírny a tombola budou zajištěny. Pro děti bude určená jízda na koni. Srdečně zveme všechny občany, hlavně děti. Těšíme se na Vaši návštěvu. Děti a školní mládež má vstup volný.
Petr Pavlík, za místní organizaci ČSCH Hodslavice
Pozvání na volejbal

19. 6. 2010 pořádá Český volejbalový svaz ve spolupráci s Moravskoslezským krajským volejbalovým svazem, volejbalovým oddílem TJ Hodslavice a Základní školou Hodslavice
II. ročník volejbalového turnaje žáků a žaček "Memoriál Josefa Matějů". Utkání se odehrají na hřištích sportovního areálu u základní školy.

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice ve spolupráci s Obecním úřadem Hodslavice, Moravskoslezským volejbalovým svazem pořádá 3. - 4. 7. 2010 již 37. ročník volejbalového turnaje "Hodslavice 2010" v kategorii mužů I. třída - antuková liga (jeden ze čtyř turnajů) mistrovství České republiky na antuce, II. třída mužů - otevřený turnaj "O sele europoslance Ing. Evžena Tošenovského", otevřený turnaj žen a v neděli pak i družstva smíšená.
Zveme všechny příznivce sportu na tyto významné sportovně společenské akce.

Miroslav Vyhlídal, ředitel turnaje
Klub salesiánského hnutí mládeže Hodslavice, místní orelská jednota a farnost Hodslavicevšechny srdečně zvou na

MEMORIÁL O. JANA BITTNERA
a Farní den, který se uskuteční v neděli 20. června 2010.

Program zahájíme ve 13:30 hodin položením kytice a tichou vzpomínkou na všechny kněze naší farnosti.
Ve 14:15 hodin se na hřišti TJ Hodslavice odehraje tradiční přátelské utkání současných hráčů i fotbalových legend proti SHM klubu Hodslavice.
Program bude pokračovat soutěžemi pro děti i dospělé. Kromě soutěží se děti mohou těšit na prohlídku sanitky, policejního a hasičského vozu!
Zveme všechny občany na vzpomínkové setkání k uctění památky

Mistra Jana Husa


Setkání se koná v předvečer svátku: v pondělí 5. července 2010 v 19:00 hodin.

Shromáždění účastníků je před pomníkem Františka Palackého na návsi, odkud odejde průvod na fotbalové hřiště, kde proběhne vlastní vzpomínka a zapálení vatry.


Obecní úřad Hodslavice Sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích
Klub českých turistů informuje

Dne 22. května 2010 se uskutečnil 39. ročník turistického pochodu Palackého stezka, kterého se i přes ne moc příznivé počasí zúčastnilo 118 turistů (z Hodslavic jen 58) a příznivců turistiky. Do Sedla pod Krátkou došlo 78 turistů (15 km), na Velký Javorník 40 turistů (25 km).
Děkujeme Obecnímu úřadu v Hodslavicích za finanční příspěvek a hodslavským občanům, kteří svou účastí pochod podpořili.
Oleg Janský, předseda KČT
Obec Hodslavice prodává byt 2 + 1 v čp. 78/3 za minimální nabídkovou cenu 450 000 Kč a byt 3 + 1 v čp. 442/8 za minimální nabídkovou cenu 750 000 Kč. Bližší informace na obecním úřadě 556 750 237, 721 866 593. Žádosti podávejte do 30. 6. 2010.
Uzavírka silnice č. I/57
Krajský úřad Ostrava, odbor dopravy, sdělil, že dojde k částečné uzavírce silničního provozu na silnici č. I/57 z důvodu opravy mostu ev. č. 57-044 (u vjezdu na Kacabaju)
od 31. května do 31. října 2010.
Zprávičky ze školy
Akce května
Návštěva dopravního hřiště ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně
Ve čtvrtek 6. května žáci 4. třídy skládali závěrečné zkoušky z dopravní výchovy. Svou způ-sobilost zapojit se do silničního provozu měli dokázat v teoretickém testu a praktické jízdě. Vzhledem k deštivému počasí psali pouze test, ve kterém uspěli, a získali od Městské policie v Novém Jičíně průkaz cyklisty.
Den matek
V neděli 9. května oslavily maminky svůj svátek. Děti z mateřské a základní školy si pod vedením paní učitelek připravily bohatý program - zazněly flétny, klavír a housle, děvčata z aerobiku zatančila, k vidění byla i ukázka stepu a nakonec jsme si všichni společně zazpívali s naší Hodslavskou cimbálovkou. Děkujeme všem maminkám za účast, která byla veliká, a děkujeme všem vystupujícím dětem, kterým určitě ještě dlouho v uších zněl neutuchající potlesk spokojených maminek.
Cimbálová muzika Réva
V pondělí 10. května se celá škola vydala do domu Charity, kde se konal koncert cimbálové muziky Réva. Její čtyři členové všem předvedli, že na cimbál se dá zahrát nejen lidová píseň, ale také vážná hudba, pop, a dokonce rock. Ukázky hudby byly prokládány kraťoučkými soutěžemi a v sále panovala veselá nálada. Vrcholem vystoupení byli "Kabáti" v podání Révy, kteří roztančili sál. Do školy jsme se vraceli s úsměvem na rtech a s pocitem, že se rádi dalšího koncertu Révy zúčastníme.
Starší žáci z Hodslavic se dostali mezi volejbalovou špičku okresu
Ve čtvrtek 20. května v městské sportovní hale v Odrách vybojovali žáci naší školy překvapivé 3. místo v okresním finále ve volejbalu. Dostali se mezi žáky specializovaných sportovních tříd. Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.
Na jejich volejbalové umění se můžete přijít podívat 19. června na naše hřiště, kde budou bojovat o umístění ve 2. ročníku volejbalových Hodslavic žactva Memoriál Josefa Matějů.

Úspěch žáků 6. třídy v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář 2010
Mladý zahrádkář je soutěž, která má 3 části - teoretický test, poznávání rostlin a poznávání osiva. A právě v této soutěži máme zase po několika letech v mladší kategorii okresního vítěze. Je jím Michal Hub, který musel své prvenství obhájit v rozstřelu s Adélou Hromádkovou, protože měli v základní části stejný počet bodů. Michal bude reprezentovat naši školu i celý okres Nový Jičín v celostátním kole 11. - 13. června v Kroměříži.Další umístění našich žáků: 2. Adéla Hromádková, 4. Lucie Bartončíková, 6. Jiří Horák a Dominik Černoch se dělil s Davidem Bartoněm o 7. místo.
V kategorii starších žáků se Nela Vránová umístila na pěkném 4. místě, Marek Číp byl 6., Dominik Bartoň 7. a Lucie Kolečková 8.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a p. učitelce Kulíškové za přípravu žáků.
Žákovský parlament
Žáci nasbírali v tomto školním roce 70,5 kg víček z PET lahví. Členové žákovského parla-mentu se zapojili do soutěže Mozaika 2010 a z víček vytvořili znak naší školy.
Co nás čeká v červnu
2. června - focení tříd (za každého počasí)
4. června - Jak se dělá tanečník (žáci 3. - 5. třídy)
7. června - fotbalové utkání v Hostašovicích (žáci 1. stupně)
V průběhu měsíce se uskuteční školní výlety.

Výtvarná soutěž Algida
Naši žáci se zapojili do soutěže Namaluj zmrzlinový svět Algida. Podpořte také Vy své děti a pošlete svůj hlas nejhezčímu obrázku na www.ALGIDA-TWISTER.CZ. Hlasovat můžete denně do 13. června.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří poslali hlas naší škole do projektu ČEZ "Oranžová učebna".
Za žáky a učitele základní školy Martina Šmigurová
Zájezd důchodců
Neděle 30. května byla pro náš klub důchodců skutečným svátkem. Uskutečnil se totiž dlouho plánovaný zájezd do Vlčnova na jízdu králů. Mnoho z nás mělo určitě jen nejistou představu o tom, co nás čeká. O to víc jsme byli mile překvapeni a troufám si říct, že i nadšeni. Hned po příjezdu nás přivítala lidová hudba doprovázející krojovanou královskou družinu ubírající se z kostela na obecní úřad. Na různých místech vesnice bylo vidět, hlavně slyšet mnoho účinkujících folklorních skupin. Všichni jsme však očekávali to nejdůležitější - zahájení jízdy králů. Abychom viděli všechno od začátku, vydali jsme se k domu rodičů krále, kde už vyhrávali Vlčnovjané. Z domu rodičů neustále přicházeli mezi zástupy návštěvníků ženy nabízející výborné cukroví a koláčky a muži s číšemi vína. V 11.30 hodin vychází z domu v doprovodu rodičů král v překrásném Vlčnovském kroji, sedá si na koně ověnčeného stovkami růží a fáborů a v doprovodu královské družiny se vydává na dlouhou cestu vesnicí. Dalším nezapomenutelným zážitkem byl krojovaný průvod všech účinkujících. Byla to překrásná přehlídka krojů z různých oblastí Moravy a Slovenska. Škoda, že závěrečné vystoupení folklórních skupin bylo narušeno deštěm. I přesto budeme dlouho vzpomínat na krásné zážitky.

Ilona Kramolišová