Setkání s vedoucími subjektů

Úspěšné zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací je podmíněno činnosti integrovaného záchranného systému, orgánů Města Šumperka, subjektů na území města a obyvatel města. Proto se uskutečnilo pracovní setkání starosty města a představitelů subjektů na území města, kde byly připomenuty zásady vzájemné spolupráce.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4