Zpráva o činnosti odboru KČT Hodslavice za rok 2005

Výroční zpráva Klubu českých turistů, odbor Hodslavice
za rok 2005
K dnešnímu dni je v našem odboru evidováno celkem 36 členů, 12 žen a 24 mužů. V loňském roce, na výroční členské schůzi, 15. ledna 2005, proběhla volba výboru. Ve výboru pracují Oleg Janský - předseda odboru, Hana Býmová - místopředseda, Milan Váhala - pokladník, členy výboru jsou Dana Sochová a Petr Holeňa. Do revizní a kontrolní komise byli 17.1. 2004 zvoleni Ing. Vlastimil Socha - předseda a členové Pavla Kolaříková a Jaroslav Lacina.
Nyní si připomeňme nejdůležitější události loňského roku. Tak jako v uplynulých letech i v roce 2005 jsme pořádali různé organizované i individuální turistické akce a vycházky.
Hned první den v roce jsme, již tradičně, vystoupili na Velký Javorník, kde jsme si s přáteli Velkého Javorníku popřáli vše nejlepší do nového roku.
Protože i loni byla sněhová nadílka bohatá, nenechali jsme zahálet běžky a v lednu, v únoru i v březnu jsme se zdokonalovali v našich lyžařských schopnostech. I letos na běžkách Lojza Kolařík, Josef Býma a Oleg Janský vyzkoušeli trasu z Hodslavic na Velký Javorník a jelikož trasa byla pro běžky jako stvořená ještě dvakrát si to zopakovali. Coby přátelé přátel Velkého Javorníka jsme tam v zimním období vícekrát vystoupili pěšky.
Trénink z běžkařských výletů jsme zúročili na třídenním soustředění na Bílém Kříži, kde jsme byli ubytováni v chatě nedaleko restaurace Súlov. Vyjeli jsme osobními auty v dopoledních hodinách 18. února. Pevně stanovený odjezd v 09:00 hod. se i tentokráte asi o třicet minut opozdil, ale i přes to s dobrou náladou jsme osobními auty vyjeli přes Kunčice pod Ondřejníkem a Ostravici do turistického centra Bílý Kříž, který se nachází na hranicích se Slovenskem, severně od hraničního přechodu Konečná. Zvláště od rozcestí na Černé jsme ocenili dobře míněné rady, že si s sebou máme vzít sněhové řetězy a jen za jejich pomoci jsme dojeli do cíle.
Poté co se nám podařilo zaparkovat automobily, probrodili jsme se sněhem do soukromé chaty, kde jsme byli ubytováni a prožili u kytary příjemný večer.
Druhý den ráno jsme vyrazili na hlavní túru - na dvanáct kilometrů vzdálenou Kolářovu chatu na Slavíči. Po desáté hodině jsme u hotelu Kysuca připevnili běžky a po červené turistické značce vystoupali na hřeben a dále pokračovali za perfektních sněhových podmínek po hranicích se Slovenskem k cíli. Vzhledem k tomu, že byli mezi námi i turisté, kteří na běžkách začínali, přizpůsobili jsme této skutečnosti tempo a za rad zkušenějších běžkařů pokračovali dál. V polovině trasy jsme se rozdělili, protože dorazit na Slavíč a vrátit se zpět bylo nad síly našich začátečníků. Proto pod dohledem zkušených turistek Jarky Kudělkové a Hanky Býmové se dívčí část skupiny vrátila zpět. Mužská část, za doprovodu Elišky Janské, pokračovala dál. Příjemnou trasou, kdy se střídalo menší stoupání s klesáním, jsme do cíle na Kolářově chatě na Slavíči, která je ve výšce 1000 m, přijeli ve 13.20 hodin. Zde jsme se občerstvili, odpočinuli si a o půl třetí vyjeli na zpáteční cestu. Po zdolání sjezdovky pod chatou, jsme delším stoupáním vyjeli na hřeben a směřovali k hotelu Sulov, kde na nás čekaly holky. Cestou zpět už bylo sjezdů o něco víc a tak jsme mohli porovnat a důvěrně pojmenovat různé druhy pádů od známých prdeláků /Eliška/, přes tygry /Lešek Janský, Radim Holeňa/ a dokonce pštrosy /Tomáš Kresta/. Do sněhu se padalo opravdu jak do peřin, a proto v dobré náladě jsme se v pět hodin večer setkali v hotelu Sulov s ostatními.
V neděli 2. února jsme si zabalili věci, které jsme odnesli do aut a na běžkách o půl jedenácté dopoledne vyjeli na pět a půl kilometrů vzdálenou Grůň. Tentokrát jsme si stanovili cíl v hotelu Charbulák, který je jedním z nejstarších v Beskydech a je známý častými návštěvami básníka Petra Bezruče. Cestou se projevily zkušenosti z předchozího dne a pádů bylo jen několik. K hotelu jsme přijeli v 13.30 hodin. Po občerstvení jsme se opět rozdělili. Pepin Býma, Tomáš Kresta a Lešek Janský se vrátili zpět na Bílý Kříž pro auta. Ostatní pokračovali na Staré Hamry, kde jsme se všichni setkali. Pak už nás čekala jen cesta zpět.
Výletu se zúčastnili Zdenka, Tomáš a Nikola Krestovi, Pepin Býma, Míša Krumpolcová, Hanka Býmová, Jarka Kudělková, Radim Holeňa, Eliška a Lešek Janští.
Nejdůležitější událostí roku však pro náš odbor zůstalo uspořádání 34. ročníku turistického pochodu Palackého stezka. Tohoto pochodu se dne 21. června 2005 zúčastnilo celkem 411 turistů. Nejstarším účastníkem byl pan Rýpar z Třince, ročník 1926, nejmladší byl téměř dvouletý Matěj Formánek z Prahy. Tehdy jsme si uvědomili jak důležitou roli hraje počasí. Jistě si vzpomínáte si na 33. ročník, na který se za deště vydalo jen 161 odvážlivců. Nejen ideální počasí přispělo k tomu, že všichni účastníci byli s průběhem pochodu spokojeni. Mnozí turisté vzpomínají na přivítání hned v první kontrole na Trojačce, kde byly Dana Sochová, Hanka Býmová a Lidka Podolská. Neméně dobrá nálada byla i v sedle Pod Krátkou, kde kvalita čepovaného piva se téměř rovnala kvalitě piva čepovaného v restaruaci U Hubů. Na Velký Javorník dorazilo 151 zdatnějších turistů, kterým předaly účastnický list Růža Holeňová a Dana Sulovská.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se na organizaci Palackého stezky podíleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu této akce. Dále děkuji Obecnímu úřadu Hodslavice za poskytnutí finančního příspěvku a našemu tradičnímu sponzorovi
panu Sulovskému, který pro nás každoročně připravuje visačky, účastnické listy a další propagační materiály.
Průběh Palackého stezky jsme pak vyhodnotili 25. června na Kacabajce, kde jsme se do ranních hodin pobavili u diskotéky.
To byly naše nejdůležitější akce, které jsme v minulém roce zorganizovali.
Mnozí z našich členů však podnikají i individuální turistické výlety, a to jak v rámci plnění různých turistických odznaků, tak i za poznáním krás přírody.
Část turistů z našeho odboru se dohodla, že v rámci dovolené na kolech projede část Šumavy. Proto jsme se ve dnech 16. - 23. července ubytovali v Kašperských horách, odkud jsme vyjížděli na různé výlety. V rámci našich výjezdů jsme navštívili horu Javorník, která je ve výšce 948 m. Na tříkilometrové klesání z Javorníku jistě nezapomene Zdenka Krestová, která pomalu "zvařila" čelisťové brzdy jejího jízdního kola. Dále jsme vyšlapali na Horskou Kvildu, ze které jsme sjeli přes Modravu do Srní a odtud na bývalou vojenskou pozorovatelnu, která je na hoře Poledník ve výšce 1315 m. Navštívili jsme hrady Kašperk a Rábí a zajeli jsme se podívat do Vimperka. Vyšel nám čas i na sběr hub a následnou jejich ochutnávku. I přes tyto nástrahy jsme se všichni vrátili v pořádku domů. Z našich turistů se zúčastnili Manželé Kolaříkovi s Adamem, manželé Krestovi s Nikolou, manželé Janští, Hanka Býmová a Iva Palacká, která do turistiky vstupuje dnes. Dále s námi na Šumavě byli Milan a Martin Kořínkovi.
Mezi naše nejaktivnější členy patří Rodina Holeňových. Z řady jejich výletů vybírám jen několik. Hned první den v roce 2005 vyšli na Velký Javorník a následující den prošli trasu z Lipníka nad Bečvou přes Týn nad Bečvou, Helfštýn a Zbrašov do Teplic nad Bečvou. 20. března přivítali jaro na Svinci. 24. dubna vyšli na turistický pochod Za přerovským zubrem a 30.4. absolvovali turistický pochod Za pohledy z Rybí. V měsíci květnu vylezli na Pulčínské skály. V červnu vyjeli do ciziny na Malou Fatru, kde zdolali Malý Rozsutec. A v tomtéž měsíci si vyzkoušeli noční výplaz na Lysou Horu. Dne 17.7. 2005 byli na Visalajích, Travném a Bílém Kříži. 20.-26.8.2005 strávili týden v Jizerských horách. 11. září v rámci Evropských dnů turistiky, vyšli z Karolínky na Portáš a Kohůtku. V říjnu vystoupili na Solárku z Frýdlantu a podnikli přechod Hostýnských vrchů z Hostýna přes Tesák, Kelčský Javorník do Rajnochovic. 6. - 11. listopadu strávili týden ve Vizovických vrchách.
Radim Holeňa, který v loňském roce mimo novoroční výšlap na Velký Javorník, absolvoval zimní výstup na Helfštýn, turistický pochod Za pohledy z Rybí, Noční Výplaz na Lysou horu a s novojičínskými turisty výlet na Malou
Mezi naše nejaktivnější členy patří Rodina Holeňových. Z řady jejich výletů vybírám jen několik. Hned první den v roce 2005 vyšli na Velký Javorník a následující den prošli trasu z Lipníka nad Bečvou přes Týn nad Bečvou, Helfštýn a Zbrašov do Teplic nad Bečvou. 20. března přivítali jaro na Svinci. 24. dubna vyšli na turistický pochod Za přerovským zubrem a 30.4. absolvovali turistický pochod Za pohledy z Rybí. V měsíci květnu vylezli na Pulčínské skály. V červnu vyjeli do ciziny na Malou Fatru, kde zdolali Malý Rozsutec. A v tomtéž měsíci si vyzkoušeli noční výplaz na Lysou Horu. Dne 17.7. 2005 byli na Visalajích, Travném a Bílém Kříži. 20.-26.8.2005 strávili týden v Jizerských horách. 11. září v rámci Evropských dnů turistiky, vyšli z Karolínky na Portáš a Kohůtku. V říjnu vystoupili na Solárku z Frýdlantu a podnikli přechod Hostýnských vrchů z Hostýna přes Tesák, Kelčský Javorník do Rajnochovic. 6. - 11. listopadu strávili týden ve Vizovických vrchách.
Radim Holeňa, který v loňském roce mimo novoroční výšlap na Velký Javorník, absolvoval zimní výstup na Helfštýn, turistický pochod Za pohledy z Rybí, Noční Výplaz na Lysou horu a s novojičínskými turisty výlet na Malou Fatru. V rámci plnění podmínek pro získání odznaku Moravskoslezské vrcholy vystoupil na Zlatý Chlum, Šerák, Králický Sněžník a Travný. Na běžkách se zúčastnil soustředění na Bílém Kříži a přejel hřebenovou trasu z Hostýnu do Valaškého Meziříčí.
Zdatným turistou je Franta Černý, který mimo jiné během tří měsíců plnil podmínky odznaku Tisícovky Beskyd. 6.8.2005 zdolal trasu Pustevny, Tanečnice, Kněhyně, Čertův Mlýn a Radhošt. 11.8. Třeštík, Vysoká, Malý Javorník a Ztracené. 12.8.2005 prošel trasu v Javorníkách z Kasáren na Velký Javorník. 24.9.2005 byl na Malchoru, Lysé hoře a Kobylance. 1.10. na Malém Smrku a na Smrku. Poslední záznam má 29.října z výšlapu na Velkou Stolovou.
Jiný náš člen Lojza Kolařík, mimo časté výšlapy na Velký Javorník a různé cyklistické trasy v letošním roce, uběhl tři maratónské běhy a nevynechal ani 11. ročník Pražského maratónu.
Jistě i další naši členové podnikli řadu hodnotných výstupů. O to víc mne mrzí, že nedodali podklady, ze kterých bych mohl vycházet v dnešní výroční zprávě.
V samotném závěru roku se Pavla Kolaříková, Lojza Kolařík, Eliška Janská a Oleg Janský podíleli na organizaci silvestrovského běhu "Hodslavskými uličkámi", jehož záštitu po nás převzal Klub adrenalinových sportů Fojtství Hodslavice.
Děkuji všem členům, kteří se podíleli na zajištění a organizaci akcí, které jsme v loňském roce pořádali.
Za všechny turisty bych chtěl zvláště poděkovat manželům Holeňovým, kteří pracují jako turističtí značkaři a ve svém volném čase v minulém roce obnovili patnáct kilometrů značených cest. Dále natřeli tři stojany s turistickými mapami a pět stojanů s rozcestníky tzv. číňany.
Nyní k letošnímu roku. Naším důležitým úkolem v tomto roce bude vyškolení nových cvičitelů turistiky, cyklistiky a lyžařské turistiky. Organizované turistické akce jsou pojištěny a pojistné plnění při úrazu je podmíněno účastí cvičitele na takovéto akci. V současné době máme tři vyškolené cvičitele pro turistiku a lyžařskou turistiku. Jedná se však o starší členy, kteří na vícedenní výlety už s námi nejezdí a cvičitele pro cykloturistiku nemáme vůbec.
Hned za týden ve dnech 27. - 29. ledna 2006 pojedeme na zimní soustředění, tentokrát na chatu Skalka, která je v Jablůnkovském průsmyku. Jedná se o nově zrekonstruovanou chatu po předešlém požáru. Zimní podmínky nám zatím přejí a budeme mít možnost se vyřádit na běžkách. V měsíci březnu máme zajištěnou chatu na Skurečené. Jak to tak vypadá pojedeme zase na běžky. V měsíci červnu bychom chtěli uspořádat třídenní cykloturistický výlet na jižní Moravu do Velkých Bílovic, který bude spojený s ochutnávkou vína. V září se pak budeme organizačně podílet na mezinárodním turistickém pochodu Eurorando, jehož jedna etapa by měla končit v Hodslavicích.
Naší nejdůležitější akcí však bude zajištění 35. ročníku turistického pochodu Palackého stezka. Jsem osobně přesvědčen, že se nám podaří zajistit propagační materiály a vše proběhne tak jako každý rok ke spokojenosti účastníků stezky i nás pořadatelů.
Všem hodslavským turistům přeji v letošním roce mnoho našlapaných kilometrů v nádherné přírodě, a za krásného počasí, a aby se všem vyhly puchýře a různé otlačeniny, se kterými se občas potkáváme. Přeji mnoho najetých kilometrů na jízdním kole bez pádů a lepení defektů a bez různých prdeláků, tygrů a pštrosů při sjezdech z těch nejprudších kopců na běžkách.

V Hodslavicích dne 20. ledna 2006