Únik nebezpečných látek

Havárie s únikem nebezpečných látek, při dopravě, výrobě či skladování, jsou velmi pravděpodobným druhem mimořádných událostí, které mohou dosáhnout rozměrů krizových situací.
Může a nemusí být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat. Může jít "jen" o únik do vody, půdy nebo ovzduší. Krizový štáb města při takových událostech plánuje mimo jiné vyhlášení informace CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ nebo informace CHEMICKÝ POPLACH, pochopitelně vždy v souvislosti s vyhlášením varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Počítá se s použitím městské policie i hasičů města. Proto se tyto zásahové prostředky města zúčastnily cvičení základních složek integrovaného záchranného systému a Vojenského záchranného útvaru Armády ČR z Olomouce při virtuálním úniku čpavku.
Nebezpečné látky 1
Nebezpečné látky 2
Nebezpečné látky 3
Nebezpečné látky 4
Nebezpečné látky 5