PROJEKT "VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO NADACE JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ"

Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s partnery realizuje od 1.11.2005 s podporou prostředků SROP projekt "Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně".
V čem projekt spočívá a komu má sloužit? Nadace má k dispozici vhodné prostory pro vybudování jak učebny pro vzdělávací kurzy tak i prostory pro realizaci praktické výuky řemesel, výtvarnou dílnu apod. Učebnu budujeme v sídle nadace na Horním náměstí č. 111 (Pivečkova vila), praktická výuka bude probíhat v domě č. p. 96 rovněž na Horním náměstí (prostory, kde každoročně probíhá dětský vánoční jarmark). Cílem projektu je vytvořit vzdělávací kapacitu, která bude dostupná pro spektrum vybraných cílových skupin z regionu Slavičína a okolí a umožní jim získání dalších znalostí, zručností a dovedností prospěšných jejich osobnímu rozvoji i rozvoji města a regionu. Cílovými skupinami jsou: mládež ohrožená delikvencí, nezaměstnaní, absolventi škol a mladiství bez praxe, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby bez přístřeší, matky na mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, národnostní a etnické menšiny. V budoucnu budeme spektrum cílových skupin rozšiřovat.
Aktivity plánované pro cílové skupiny
Veřejně přístupné počítače a přístup na internet
Pro všechny vymezené cílové skupiny bude 3x v týdnu od 12:00 do 20:00 (v případě zájmu i více) k dispozici přístup k počítačům a bezplatné připojení na internet. Stálá služba bude zájemce učit vyhledávat potřebné informace, případně bude pomáhat v procvičování toho, co se například naučili ve vzdělávacím kurzu.
Čítárna Petra Síse (patronem čítárny bude americký výtvarník a ilustrátor českého původu Petr Sís) - jednou týdně bude pro všechny zájemce z cílových skupin, především však pro mládež, ve středisku otevřena čítárna. Cílem je vrátit knihy do života mladých lidí, setkávat se, diskutovat, vzájemně se inspirovat. Číst se bude jak v češtině, tak i v jiných jazycích. Počítáme se zvaním hostů - známých osobností, které budou čtení zatraktivňovat.
Konverzační soboty - pro zájemce z cílových skupin, kteří se učí nebo učili cizímu jazyku bude jednou měsíčně připraveno setkání s rodilým mluvčím, nebo s českým studentem, který studoval v zahraničí a s kterým bude možné si povídat na předem stanovené téma. Cílem je zdokonalovat jazykové schopnosti, získávat sebevědomí v používání cizího jazyka, poznávat lidi a kultury jiných zemí
Vzdělávací kurzy - jednou měsíčně se ve středisku uskuteční minimálně jeden vzdělávací kurz - např. kurz práce s internetem - (práce s internetem a jeho využití) kurzy práce na PC - textový a tabulkový editor, základy tvorby prezentací, základy grafické práce), kurzy základů účetnictví - základy jednoduchého a podvojného účetnictví, zpracování účetnictví na PC, kurzy řemesel - jejich realizací sledujeme jednak uchování řemesel, které se pomalu vytrácí a jednak umožnění cílovým skupinám naučit se dovednostem, které mohou smysluplně vyplnit jejich volný čas a také jim mohou umožnit vyniknout. Plánujeme aktivity jako ruční výroba papučí z ovčí kůže, paličkování, výroba košíků a ošatek, tkaní koberečků ze starých a odpadních tkanin, výroba ozdob ze slámy, výroba drátěných ozdob, zdobení kraslic, pečení a zdobení perníků, atd.
Výtvarná dílna - ve spolupráci s místními výtvarníky a s pedagogy Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti uspořádáme výtvarné dílny na určitá témata - malování, modelování, výroba keramických předmětů apod.
Plánované aktivity pro vybrané cílové skupiny
Nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi škol bez praxe, osoby s nízkou kvalifikací
Pravidelné vyhledávání zaměstnání na internetových serverech - ve spolupráci s úřadem práce budeme učit uchazeče o zaměstnání hledat práci na internetových serverech. Nezaměstnaní budou mít po získání potřebných dovedností možnost vyhledávat si práci podle potřeby i sami bez asistence pracovníka úřadu práce za pomocí asistenta ve středisku.
Základní informační kurz pro nezaměstnané nabídne nezaměstnaným základní informace jak se ucházet o práci, jak napsat strukturovaný životopis, jak se chovat při pohovorech, jak se připravit na výběrové řízení a další potřebné znalosti a dovednosti.
Základní informační kurz pro nezaměstnané s potencionálním zájmem o získání živnostenského listu a tím i o vytvoření vlastního pracovního místa nabídne potencionálním zájemcům získání všech potřebných informací na jednom místě.
Neorganizované děti a mládež
Prázdninový program pro děti a mládež - vytvoření prázdninového programu a přizpůsobení provozu vzhledem k potřebě vyplnit smysluplně volný čas dětí a mládeže v době, kdy neprobíhá školní vyučování. Mimo rozšíření provozních hodin internetu a čítárny a výtvarné dílny počítáme se širší nabídkou prázdninových kurzů pro děti a mládež a také například získání rodilých mluvčích k prázdninovému pobytu v nadaci a umožnit tak setkávání naší mládeže se zahraničními studenty.
Projekt Patronát nad nadějnými studenty informatiky
- nadace ve spolupráci s Gymnáziem Jana Pivečky ve Slavičíně a Gymnáziem ve Valašských Kloboukách, Univerzitou Tomáše Bati a firmou Object Consulting, s. r. o., realizuje projekt, ve kterém připravuje nadějné studenty obou gymnázií v regionu na studium na katedrách informatiky vysokých škol.
Osoby bez přístřeší - mládež opouštějící dětské domovy

Projekt ATD... - vícedenní semináře, které učí mládež z dětských domovů ve věku 16-20 let všem dovednostem, které budou potřebovat po opuštění DD.

Osoby se zdravotním postižením
Programy sociální integrace osob se zdravotním postižením - v rámci výše uvedených aktivit se budeme snažit začleňovat do nich osoby se zdravotním postižením a to tak, že vzdělávací aktivita bude určena výhradně pro tuto cílovou skupinu, nebo v rámci jiných cílových skupin budou do programu začleňovány osoby se zdravotním postižením.

Partnerem projektu je mimo jiné Město Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, Gymnázium Jana Pivečky a další. Informace o pořádaných kurzech a kalendář akcí budeme rozšiřovat prostřednictvím Slavičínského zpravodaje a informačních letáků, které budou k dispozici ve školách, na pobočce Úřadu práce, na MěÚ ve Slavičíně a dalších místech. V současné době probíhá příprava prostor a zajištění vybavení učebny potřebnou technikou, zahájení provozu střediska plánujeme na leden 2006.


NADACE JANA PIVEČKY ve Slavičíně přijme na hlavní pracovní poměr aktivního, pozitivně naladěného a tvořivého spolupracovníka pro práci v nově vznikajícím Vzdělávacím středisku Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně.

Požadavky:
min. SŠ vzdělání s maturitou, ŘP sk. B, znalost angličtiny nebo němčiny na konverzační úrovni, dobrá znalost práce s PC (Internet, WORD,EXCEL), samostatnost, flexibilita a ochota akceptovat pružnou pracovní dobu. Zkušenosti s prací v neziskové organizaci nebo s přípravou a realizací obecně prospěšných projektů výhodou. Nástup 1. 1. 2006.

Přihlášku a strukturovaný životopis včetně telefonického kontaktu mohou zájemci zaslat nebo doručit do 7. 12. 2005 na adresu Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín. Výběrové řízení se uskuteční do 15. 12. 2005. Dotazy Vám zodpovíme na tel. číslech 577 342 822 nebo 603 271 904.