Změna v radiových relacích s uživateli občanských radiostanic CB

Na základě poznatků získaných od uživatelů občanských radiostanic CB, došlo v dosavadním provádění radiových relací ke změně.
Pravidelné relace radiostanice "Radnice Šumperk" jsou nyní prováděny každou první středu v měsíci nejen ráno od 08.30 do 09.30 hod, ale také i večer od 20.30 do 21.30 hod.
Cílem je umožnit zapojení do přípravy použití občanských radiostanic v rámci civilní ochrany těm "síbíčkářům", kteří se vzhledem k zaměstnání nemohou účastnit relací ráno.