Sopečná činnost v Nízkém Jeseníku [ Přírodní zajímavost ]

Sopečná činnost v Nízkém Jeseníku

Český masív, jehož je Nízký Jeseník součástí, se důsledkem třetihorních horotvorných procesů rozlomil na několik částí. Působením obrovských zemských tlaků se některé kry Českého masívu vyzdvihly a jiné se propadly. Hrubý a Nízký Jeseník byl vyzdvižen, zatím, co oblast Hornomoravského úvalu a Kladska prudce poklesla. Zlomy v zemské kůře tak otevřely cestu vulkanické činnosti a daly vzniknout nejmladším sopkám v České republice.

Nejmladšími vulkány v ČR jsou Jesenické sopky Červená hora, Velký a Malý Roudný, Venušina sopka a Uhlířský vrch. Poslední dvě sopky chrlily lávu a popel ještě v době starších čtvrtohor. Sopečné krátery se nedochovaly, je však možno pozorovat lávové proudy, sopečné pumy, popeloviny.

Zaniklé lomy na Červené hoře, Venušině sopce a zejména na Uhlířském vrchu dnes poskytují jedinečný pohled na řez vulkánem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 30.07.2004 v 19:07 hodin