Halenkov [ Město nebo obec ]

Obec leží ve východní části vsetínského okresu, asi 12 km jihovýchodně od Vsetína, v údolí Vsetínské Bečvy ve výběžcích Vsetínských vrchů a Javorníků. Středem katastru protéká řeka Vsetínská Bečva, do níž ústí z pravé strany potoky Lušová, Hluboký, Dinotice a z levé strany potoky Břežitá, Provazný a dva bezejmenné potůčky. Obcí probíhá silnice Vsetín-Velké Karlovice a je v ní železniční zastávka na trati Vsetín-Velké Karlovice. Nadmořská výška 425 m. Katastr obce měl r. 1991 rozlohu 4 220 ha. Podle sčítání r. 200l v něm žilo 2 359 obyvatel.

Název se ve starších českých a německých pramenech objevuje v podobě Helenovice (1657), Alenkow, Alinkow (1670), Halenkov (1718, 1751), Hallenkau (1846, 1872), Halenkow (1846), Halenkov (1872). Název obce povstal ze jména dvora nazvaného Helenovice nebo Helenkovice, který se tak jmenoval podle Heleny, jediné dcery majitele vsetínského panství Jiřího Illésházyho. V místním nářečí se název objevuje v podobě Halenkov, na Halenkov, na Halenkovje, Halenkovjan, halenkovský.

Obec vznikla z již existujícího pasekářského osídlení v l. 1654 - 1657. Když r. 1653 Jiří Illésházy koupil vsetínské panství, založil hned r. 1654 dvůr, který nazval po své dceři Heleně.
Roku 1663 byl Halenkov přepaden Tatary, kteří prý strávili noc táborem v Provazném u panského dvora, který vypálili.

Halenkov byl původně čistě zemědělskou vsí. To se změnilo po polovině 19. století, když byl zdejší panský mlýn přestavěn na parní pilu. Tu si roku 1868 pronajala od velkostatku Vsetín firma Bratři Thonetové.

R. 1935 bylo v obci mimo jiné kino Sokol, Pastevní družstvo a Občanská záložna, z. s. r. o. R. 1934 byly v Halenkově vybudovány armádní sklady pohonných hmot.

Halenkov byl před r. 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V letech 1849 - 1909 obec náležela k politickému okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu Vsetín. V letech 1855 - 1868 byla součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. Od r. 1909 Halenkov náleží k politickému okresu Vsetín.

V Halenkově vznikly postupně čtyři školy - tři obecné a měšťanská, jejímž pokračovatelem je dnešní základní škola.

V Halenkově působila řada spolků, zejména Tovární sbor hasičů firmy Thonet (zal. 1885), Hospodářská besídka (1911), Jednota Čs. Orla (zal. 1921), Tělocvičná jednota Sokol (zal. 1923), Družina čs. válečných poškozenců (zal. 1922), Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1922), Sdružení venkovské omladiny (1911), Sdružení katolické omladiny (zal. 1930), Klub českých turistů (zal. 1939), Farní Charita (zal. 1940), Sportovní klub (zal. 1942) aj.

R. 1945 odešlo na 1200 obyvatel do pohraničí. R. 1960 bylo ustaveno JZD, které se samostatně vyvíjelo do r. 1976, kdy bylo připojeno k JZD Horní Vsacko se sídlem v Hovězí.

V období l. 1950-1970 byla postavena mimo jiné požární zbrojnice, zdravotní středisko a budova základní školy. V sedmdesátých letech byl postaven dům služeb, mateřská škola, nákupní středisko, vybudovány komunikace, družstevní bytové domy Na Kuželkách, v osmdesátých letech byla uskutečněna přístavba mateřské školy, zpracovna ovoce. K nejvýznamnějším stavebním akcím posledního období patří plynofikace obce, rozšíření hřbitova, úprava středu obce, dobudování areálu obecního úřadu a kostela.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.halenkov.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 29.11.2021 v 11:22 hodin