Z tiskových zpráv a článků

KAŠTAN J.G.MENDELA

V polích pod lesy kopce Veselí v katastrálním území Hynčice u Vražného byl podle ústně tradovaného vyprávění příbuzných vysazen u obecní polní cesty (parc.č.418/10) v roce 1875 Johannem Gregorem Mendelem a jeho sestrou Theresií (provdanou Schindler) kaštan, dovezený Mendelem jako semenáček ze zahrady...