Historie a činnost KPHS

Zájem o historii byl u obyvatel našeho kraje vždy velký. Zvláště zesílil po druhé světové válce, kdy se lidé snažili naleznout kořeny společnosti - svoji minulost.
Podobně tomu bylo i ve Slavičíně, kde v souvislosti s oslavami "700 let Slavičína" v roce 1956 vznikl Výbor historických oslav, který pomáhal oslavy organizovat a uspořádal výstavu, jejíž exponáty se staly základem sbírkového fondu muzea ve Slavičíně. Členové výboru iniciovali vydání knihy Dějiny Slavičína. Autory byli profesionální historici Vojtěch Cekota a Ladislav Hosák. Členy výboru byli většinou nadšenci, kteří s obdivuhodným úsilím shromáždili řadu informací a údajů z historie našeho regionu. Neměli možnost studovat na středních školách nebo univerzitách, přesto jejich znalosti českých dějin dosáhly vysoké úrovně. Za všechny je třeba vzpomenout pana Viktora Švihálka (1911-1987), původně listonoš, zvládl čtení středověkých latinských a německých textů. Zejména se zabýval archeologickým průzkumem. Velmi aktivním členem byl i Josef Studenka (1904-2000), původně také listonoš, shromáždil řadu písemných i fotografických materiálů ze života lidí na vesnici a během 2. světové války. Zajímal se i o archeologii.
V roce 1956 byl založen Vlastivědný kroužek a většina členů přípravného Výboru historických oslav se stala členy tohoto kroužku. Pod názvem Klub přátel historie Slavičínska pracuje původní Vlastivědný kroužek od roku od r. 1991. Hlavní náplní činnosti klubu je sběr informací a exponátů do muzea, vlastivědné přednášky a zájezdy, výstavy v muzeu nebo na radnici. Velmi důležitou je ediční činnost. Jejím širším záměrem je postupné vydávání regionálních dějin v řadě nazvané Kapitoly z historie Slavičínska.
Práci klubu se dostalo ocenění v rámci okresu Zlín i mimo něj. Jedná se například o citaci z knihy Zlínsko (vydaná v roce 1995). Mimořádně aktivním členem klubu je pan Bohumil Diatel z Rudimova. Zajímá se především o archeologický průzkum okolí Rudimova. Posledním jeho velkým nálezem je měděná sekyrka z doby bronzové.

Klub přátel historie Slavičínska se může pochlubit 44letou činností bez přerušení. Členové jsou přesvědčeni, že činnost klubu bude zachována i ve 21. století.