ČTVRTEČNÍ GLOSY 3.02.2005

Miroslava Macka
Evropští komisaři došli k zajímavé úvaze: chce-li si Evropa udržet stávající sociální standard a ochranu životního prostředí, musí více roztočit svoji ekonomiku, aby na to byly peníze.
Problém je ovšem v tom, že evropská ekonomika ztratila výkonnost právě proto, že v toku času nastavila demotivující sociální standard a byrokratickou ochranu životního prostředí, svazující podnikání, které by nakonec vydělalo peníze na mnohem kvalitnější ekologické programy.

Známý anglický novinář a spisovatel Paul Johnson ve své knize Dějiny anglického národa napsal: Paradoxním řízením osudu totiž je "Evropa" ve všech podstatných rysech historickým vyústěním německé rozpínavosti. Je to Mitteleuropa podle představ císaře Viléma a posléze Hitlera, oproštěná pochopitelně od jejich barbarství a vybavená napoleonskými příkrasami francouzského právního dogmatismu.

Bill Gates má jasno: Evropě chybí kvalifikovaní lidé, zvláště v počítačových oborech. A chce je Evropě pomoci vychovat, neboť jen tak - dle něho - Evropa náležitě zbohatne.
Pominu-li, že chce hlavně vychovat uživatele produktů Microsoftu, Evropě to houby pomůže, budou-li počítačoví odborníci v budoucnu pracovat hlavně ve státních službách a počítat převážně rozbujelé sociální dávky a nepřehlednou a vysokou spleť daní.

Čtenář J. P. mi poslal krásný text z webových stránek ČSSD, umístěný vedle fotografie Stanislav Grosse. Zde je:
Myslím, že program, který schválíme na sjezdu je závazný a ten hodláme naplňovat. Myslím, že to abychom byli schopni se s programem ztotožnit a s nasazením ho prosazovat, to teď děláme. To jsou teď ty debaty, to byla dnešní programová konference. A já s takovýmto směrem, který dnes programová konference naznačila se mohu ztotožnit zcela jednoznačně.
JUDr. Stanislav Gross
Předseda vlády ČR a úřadující předseda ČSSD
29. 1. 2005


Z kraje minulého týdne mi zavolal redaktor Václav Dolejší z MF Dnes s tím, že připravuje do pátečního vydání článek o tom, co dělají bývalí ministři. Telefonicky jsme učinili rozhovor, v němž také padla otázka na mé současné koníčky. Řekl jsem, že se cítím být převážně zahradníkem a také, že jsme s manželkou právě vydali knihu "Jak se stát labužníkem aneb Kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich)".
To jej zaujalo a tak jsem dodal, že jsem recenzní výtisk této knihy poslal jeho redakčnímu kolegovi Chuchmovi, načež mi pan redaktor odpověděl, že to je prima a že se u něj na tu knihu podívá. (Kdyby tak vskutku učinil, našel by v ní vysvětlení podnázvu knihy, slova Gwyneth Paltrowové: Sedíte-li dnes u stolu rovně, žvýkáte se zavřenými ústy a máte dobré vychování, jste ihned označeni za snoba.)
Článek o některých bývalých ministrech vyšel až dnes, "půvabně" umístěn na dolní půlstraně pod půlstranou, věnovanou právě odsouzenému bývalému ministru financí Svobodov i.
O mých koníčcích není v článku nic, o knize následující půlvěta: "....jeho životní styl nejlépe vystihuje název jeho knihy - Recepty pro snoby."
Uff. To nejhorší, co člověka může v životě potkat, je střet s člověkem, který ze Sokratovy věty "Vím, že nic nevím" usoudí, že Sokrates nic nevěděl.

Staré české přísloví:
Kdo se vlku vyhýbá, se lvem se potkává.

Vážení a milí,
stále ještě máte možnost objednat si knížku, kterou jsme napsali a vydali s mojí paní a která se nazývá "Jak se stát labužníkem aneb kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich), a to na adrese m.vitovcova@volny.cz
Podrobnosti a ukázka z knížky v glose ze den 20. ledna t.r.