STŘEDEČNÍ GLOSY 2.02.2005

Miroslava Macka
Televizní stanice Prima (stejně jako ostatní media) včera velmi nepřesně hlásila: Bezpečnostní rada státu rozhodla, že se nakoupí 5 letadel pro lety vládních činitelů, a to za více než 3 miliardy korun, které stát splatí během příští 15 let. Ty více než tři miliardy korun totiž nezaplatí stát, ale my - a čím víc se budete snažit, pracovat a vydělávat, tím více přispějete.
Můj názor, týkající se vládní letky, je stále stejný, totožný s názorem ministra financí Sobotka: nechť představitelé státu létají normálními linkami. A dodávám: čím více se totiž vrchnost pohybuje mezi lidem, tím lépe pro lidi.
Jde-li ovšem o výhody, ideové i stranické rozdíly se podivuhodně stírají.

Britský novinář a autor mnoha populárních knih Paul Johnson napsal v předmluvě ke knize "Dějiny anglického národa" velmi zajímavá slova k zamyšlení: Holou a nepopulární skutečností zůstává, že jakákoliv naděje, kterou lidstvo alespoň v dohledné době má, spočívá ve vynalézavosti a civilizačních měřítkách Západu, a to především těch, které jsou prodchnuty anglickými idejemi a tradicemi. Kdo to popírá, ustupuje módnímu řečnění a balamucení ostatních. Až nás Rusové a Číňané naučí metodám, jak zlepšit sociální podmínky, až nám Japonci dají vědu a Afričané velkou literaturu, až nám Arabové ukáží cestu k prosperitě a obyvatelé Latinské Ameriky cestu ke svobodě, pak nastane čas změnit osu lidských dějin.

Můj včerejší text z Lidovek:

Angličtina pro všechny

Že hora sem tam porodí myš, na to jsme u nás více než zvyklí. Ovšem, že by myš porodila horu, to tu ještě nebylo! A přece jsme se nakonec dočkali! Rozšířené zasedání ústředního výboru ČSSD nám, mimo jiné, oznámilo, že porodilo projekt Angličtina pro všechny.
Rodičové sice nejsou známi, ale dá se soudit, že jedním z nich by mohl být dosluhující premiér, který jistě při každé zahraniční cestě na vlastní kůži zažívá, co znamená neznalost angličtiny. Ale to je nakonec docela jedno, hlavně, že se dobrá věc podařila.
Sice se nám ještě nedostalo ani slůvka upřesnění či vysvětlení, kterak bude celý ten grandiózní projekt probíhat, máme ovšem svoje letité zkušenosti se socialistickými vládami a jejich megaprojekty, a tak určitě vystačíme s prostým připodobněním tohoto právě vyhlášeného k těm již proběhlým a zapomenutým, abychom měli výsledek takřka před očima.
Tak tedy: ti hlupáci, kteří se vlastní pílí a iniciativou naučili anglicky či se tuto řeč zrovna učí, budou progresívně zdaněni, neboť současné zvýšení DPH jazykovým školám na tak velkorysý projekt zdaleka stačit nebude. Rychlým vsunutím patřičných paragrafů do několika zrovna projednávaných zákonů se rychle vytvoří nová oddělení finančních úřadů, plná nových úředníků (maturita ba ani angličtina není podmínkou, zato členství v ČSSD, US - DEU nebo KDU - ČSL či alespoň kamarádský vztah k někomu z jejich vedení bude ovšem nezbytností).
Tito úředníci, za masivního užití odposlechů a jiných obvyklých metod, budou kontrolovat nově v zniklé kolonky v daňových přiznáních, v nichž každý bude muset zaznamenat, kolik tisíc slov tvoří jeho anglická slovní zásoba - a za každou tisícovku, byť jen započatou, bude muset dotyčný hlupák zaplatit zvláštní berni, odbornou úřednickou hantýrkou zvanou "inglišné".
Pouze poslanci a senátoři budou mít doživotní výjimku a za každé anglické slovíčko (i bez správného přízvuku) obdrží paušální náhradu, která bude přímo úměrná vzdálenosti poslanecké či senátorské kanceláře od Greenwichské hvězdárny. Všichni z nich se pochopitelně začnou vehementně bránit, že takové výjimky jim netřeba a že peníze budou zasílat dobročinným organizacím, vyučujícím v pomocných školách sanskrt, tedy do té krátké doby, než si tuto výsadu zruší, ovšem v dohadování se nad směrováním dobročinných peněz (komunisté budou prosazovat nepovinné kurzy ruštiny, US - DEU nástavby s rozšířenou výukou amerického přízvuku a KDU - ČSL bude chtít věnovat peníze na program masívní výuky angličtiny na venkově), se na zrušení této výsady zcela zapomene.
Těm, co se léta a léta povalovali a neučili se, nebo těm, co jsou poněkud či hodně natvrdlí (a jsou proto ideálními voliči), stát ovšem pomůže. Ministerstvo pro místní rozvoj se přejmenuje na Ministerstvo pro místní a osobnostní rozvoj a záhy vypíše výběrová řízení pro jazykové školy a jednotlivce, kteří se budou chtít zapojit do výuky za měkké státní peníze. Výběrová řízení budou, jak bývá v kraji zvykem, striktně objektivní a transparentní, takže se občané předem nedozvědí ani kritéria, ani hodnotitele, aby je náhodou nenapadlo někoho uplácet nebo ovlivňovat. Smlouvy s vyučujícími budou prohlášeny za tajné (copak jste už zapomněli na mezinárodní terorismus?) a proplacené faktury se pochopitelně časem ztratí. Ovšem při šprtání anglických slovíček a přípravách na diktáty, who cares?
Tyto veřejné prostředky budou ovšem tradičně efektivně a beze zbytku využity: dokážu si představit třeba celostátní šňůru oblíbeného muzikálu v originální, anglické verzi pod patronací paní premiérové nebo nové uplatnění bývalých učitelů z VÚMLU (pro ty mladší: z Večerní univerzity marxismu - leninismu), kteří se po absolvování týdenního rychlokurzu stanou státními lektory anglického jazyka.
Výčet výhod, plynoucích z tohoto programu, se jistě záhy dozvíme z úst nejpovolanějších a nevykrádejme tedy socialistům předem jejich volební program. Jednu drobnou výhodu Vám ovšem prozradím hned: premiér konečně bude moci vlastnoručně poděkovat americkým příbuzným svého strýce Vika (good old oncle Vic), kteří ho založili při pořizování bytu.

Yours sincerely Miroslav Macek


Čtenář glos R. F. mi zaslal následující postřeh:

Vázený pane Macku!
Už je to tady. Česká pošta výrazně zkvalitnila a zrychlila své služby a bude nadále zasílat veškerou (i vnitrostátní poštu) pouze letecky. Ne, nezbláznil jsem se, k tomuto závěru mne vede přísně logická úvaha. Předevčírem jsem se vrátil z Hong Kongu, odkud jsem poslal domů pohledy - letecky (jinak to ani nešlo, inu Hong Kong). Známka na jeden pohled mne stála 3,- HK$ = 9,-Kč. Poněvadž z Hong Kongu k nám je to cca 9000 km (aby se to dobře počítalo) stojí tedy zasláni pohlednice na vzdálenost 1000km 1Kč. Z čehož logicky plyne, že v naší republice, která je kratší než 1000 km odkudkoli kamkoli musí být dopis se známkou za 7,50 Kč zaslán jedině letecky a domnivám se, že nejspíše nadzvukovou rychlostí. Proč by jinak cena na 1000 km byla 7,5x vyšší než v Hong Kongu? Nebo, že bych byl tak naivní a nevšiml si, že pošta v Hong Kongu se vší pravděpodobností není státní instituce jako u nás?

Staré české přísloví: Mnoho lékařů - hotová smrt.

Vážení a milí,
stále ještě máte možnost objednat si knížku, kterou jsme napsali a vydali s mojí paní a která se nazývá "Jak se stát labužníkem aneb kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich), a to na adrese m.vitovcova@volny.cz
Podrobnosti a ukázka z knížky v glose ze den 20. ledna t.r.