ÚTERNÍ GLOSY 14.09.2004

Miroslava Macka
Policejní prezident Kolář si v dnešních Lidovkách stěžuje, že se kolem policie vytváří negativní atmosféra a že je to demotivující.
Spíše by se měl zamyslet nad tím, zdali negativní atmosféru nevytváří policie sama a jaký je na ní jeho manažerský podíl.
I když na druhé straně problémy policie chápu, neboť vskutku platí věta literárního soukromého detektiva Phila Marlowa: U policie by měli sloužit ti nejlepší, přičemž na policii není nic, co by je přitahovalo.

Německý prezident Koehler řekl pravdu a hned si to, jak bývá zvykem, odskákal. Řekl totiž, že by se Němci z bývalé NDR měli smířit s nižší životní úrovní, neboť za peníze Němců západních se tam sice vybudovala infrastruktura, v jejich hlavách ovšem zůstala Německá demokratická republika.
Jako u nás, jako u nás, chce se dodat: spousta lidí má v hlavě stále socialistické Československo, včetně tehdejšího vztahu k práci, k zodpovědnosti a soukromému majetku. Zákonitě se jim nedaří, což je jen utvrzuje v negativních postojích proti těm, kteří jim ze svých daní nedobrovolně přispívají.

Tráviv včera hodiny a hodiny v autě, slyšel jsem pár poznámek a komentářů o vhodném věku řidičů cisteren. Většinou požadovaly, aby řidiči vozidel, převážejících nebezpečné látky, měli alespoň pět let praxe.
O.K. Zcela mi však chybělo to podstatné: policejní statistika, kolik bylo v posledních letech havárií cisteren a jaký byl věkový rozptyl praxe jejich řidičů. Abychom náhodou nezjistili, že větší díl havárií způsobili řidiči s praxí pětiletou a delší, dělat totiž unáhlené závěry z jediné, poslední havárie cisterny, bez důkladných informací a znalostí, se nevyplácí. Znám totiž ze života řidiče, kteří od okamžiku převzetí řidičáku jezdí skvěle a bez nehod, zrovna tak ovšem znám řidiče, kteří jezdí léta, a to léta mizerně a nebezpečně.

Úterní moudro, dnes nečapkovské:
Handle jsou mandle, proto někdy hořké.