ÚTERNÍ GLOSY 24.08.2004

Miroslava Macka
Další sociálnědemokratický politik má problém se svou minulostí: pražský radní a žhavý kandidát na funkci náměstka pražského primátora Jan Slezák stejně jako Grossův Přibyl velel pohotovostní jednotce při zásazích v roce 1989.
Co je však mnohem horší - v roce 2002 hájil v LN zásah na Národní třídě v listopadu 1989 následujícími slovy: "Policie je organizovaná vojensky. Musí se poslouchat příkazy."
Člověk, který se nepoučil z nedávné nacistické či bolševické minulosti, tedy z toho, kam vedlo poslušné "poslouchání příkazů", nemá ovšem ve správě demokratického státu co dělat.

Ambiciózní plán Evropské unie "dohnat a předehnat" do roku 2010 Spojené státy, připomněl čtenáři glos V.R. jiný ambiciózní plán a tak mi zaslal následující text z časopisu pro mládež ABC z roku 1960 (moc děkuju!):
Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždyť za deset let předstihne SSSR Spojené státy americké dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě! V prvé větě naší poznámky jsme vlastně napsali chybu. Přečti si tu větu znovu, milý Vláďo, Květo, Přemku, i vy ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do nového světa teprve probouzet? Jistě znáš odpověď: Všichni se musíme přičinit! Učit se a pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, v kroužcích i ve speciálních kolektivech. Pusťte se všichni do technické a přírodovědecké činnosti, nebojte se usilovné práce nad funkčními modely, zamilujte si pěstitelskou či chovatelskou práci v pionýrských zemědělských hospodářstvích. Velkolepá budova světa - komunistická společnost - potřebuje všestranně připravené lidi, vládnoucí elektřině, jaderné energii, složitým mechanismům, chemickým látkám, přírodě na Zemi i v kosmickém prostoru. Komunismus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv.


V britském konservativním týdeníku Country life se mi líbil názor čtenářky na větrné turbiny: "They may not contribute to air pollution or global warming, but they are the worst case of visual pollution I have ever seen."
Visual pollution můžeme překládat různě, ale nejvíce se mi líbil překlad z postaršího anglicko-českého slovníku: "znešvaření krajiny".
A to by měl být, dle mého názoru, a to zdaleka nejen v případě větrných turbin, závažný, neboť obtížně napravitelný, trestný čin.

Dnes vychází v Lidovkách můj text, jak jinak než k současné politické situaci.

Georg Bernard Shaw o autobiografiích:
Žádný člověk není tak zlý, aby o sobě říkal pravdu ještě za svého života.