PONDĚLNÍ GLOSY 14.06.2004

Miroslava Macka
Nízká účast voličů v eurovolbách, a to nejen u nás, prý byla způsobena tím, že politici dostatečně nevysvětlili lidem, k čemu je Evropská unie.
Vysvětlení ovšem může být mnohem prostější: velmi nízká volební účast je naopak důsledkem toho, že to voliči vědí.
To, co budou v příštích dnech předvádět neúspěšní čelní politikové, aby se pokud možno ještě nějaký ten pátek udrželi u koryt, bude velmi truchlivá fraška. Další truchlohrou pak bude, kterak se různí místopředsedové a další lidé z druhé řady budou tvářit, že nikdy s neúspěšnou politikou svých stran neměli nic společného, jen aby se mohli úspěšně recyklovat.
Myslím, že vzhledem k volebním výsledkům je ODS přímo povinna vyvolat hlasování o důvěře vlády a hlavně, snažit se o vyvolání předčasných voleb, byť se to s vysokou pravděpodobností nepovede a byť musí počítat s tím, že jí na vnitropolitické scéně vyrostl zdatný soupeř, ale také možný budoucí partner, Evropští demokraté, v budoucnu v čele s Kaslem.
Pravděpodobnost, že někteří cizinci dostali počátkem devadesátých let kvůli nárokům na restituce české občanství, ačkoliv jej dle zákona dostat neměli, hraničí téměř s jistotou. Na druhé straně tak solidně hospodaří s majetkem, který by jinak v rukou státu chátral.
Zítra vyjde v Lidovkách můj článek, obecněji se zabývající právě proběhlými volbami, "Povolební snění s očima otevřenýma".
A Niccoló Machiavelli:
Lidé neučiní nikdy nic dobrého, nejsou-li k tomu nuceni.