Hotel Ráztoka na výstavách a veletrzích cestovního ruchu

Brno, Praha, Ostrava
Hotel Ráztoka se zúčastnil na třech významných veletrzích a výstavách cestovního ruchu - Regiontour Brno, Holiday World Praha, Dovolená a Region Ostrava.
BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura CR
Regiontour 2004 Brno
BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura CR
Holiday World 2004 Praha
Návštěvníci výstav měli velký zájem o ubytování v regionu Beskyd a Valašska.
BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura CR
Dovolená a Region 2004 Ostrava