Motivační kurz

LYRIX Centrum, s.r.o.
Kurzy vedené nedirektivním způsobem výuky
Motivační kurz
Nezaměstnanost jako životní změna člověka a možnosti jejího řešení (motivační a personální zkušenosti a dovednosti - cesta k novému zaměstnání)
Nejdůležitějším prvkem úspěšného hledání nového zaměstnání je snaha o vlastní seberozvoj, jak v oblasti odborných dovedností a znalostí, tak v oblasti lidských "životních" dovedností. Dosavadní potvrzené zkušenosti ukazují, že na rozvoji "životních" dovedností jsou postaveny odborné dovednosti a jsou jimi podmíněny. Odhalování vlastních lidských možností a dovedností je tím správným základem pro nastartování nového zapojení se do pracovního procesu.
Klíčová slova:
sebepoznání, odborné znalosti a schopnosti, osobnostní rysy a přednosti, stanovení vlastních cílů, cesty k získání pracovního místa, komunikační dovednosti a personální rozhovor, facilitovaná skupinová práce, kolektivní zaměření na učení
Cílová skupina:
nezaměstnaní nebo osoby mající zájem změnit zaměstnání
Časový program:
celkem 77 hodin, nejlépe ve 4-6 hodinových blocích
.
Absolvováním tohoto programu mohou účastníci získat tyto dovednosti a zkušenosti:
 • Růst sebedůvěry a samostatnosti při řešení své "životní situace"
 • Dovednost rozhodovat se, řešit nové situace a zátěžové situace
 • Reálně hodnotit sebe a své možnosti ve vztahu k hodnocení a stanovení vlastních životních a profesních cílů
 • Pozitivně ovlivňovat sebe a své možnosti
 • Využívat svých předností a vyvarovat se opakování chyb
 • Umět používat komunikační techniky, které pozitivně ovlivňují jiné lidi v personálním pohovoru či při hledání práce
 • Analyzovat trh práce vzhledem k "mým" možnostem
 • Svobodně spolupracovat s lidmi a vytvářet "lidskou" skupinovou spolupráci
..
Témata a obsah kurzu:
 • Co je pro mě nezaměstnanost, a jak ji mám pro sebe řešit
 • Cesty k novému zaměstnání, co je vhodné o sobě vědět než si začnu hledat nové zaměstnání, a co současní zaměstnavatelé požadují
 • Co nás čeká u personálního pohovoru
 • Co může být také součástí personálního řízení