ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Neinformovat ihned osobně nebo alespoň jízdním poslem mocnáře, že někdo z jeho dvořanů by mohl být podezřelý ze zneužívání laskavosti jeho majestátu (například při udílení audiencí či milostí), to se přece, pane ministře vnitra, nedělá a Jeho veličenstvo je na vás právem rozezleno.
Buďte rád, že to můžete napravit osobní návštěvou u dvora a že vám nehrozí pobyt na Špilberku nebo na Kufštejně, kde, jak dodával Karel Havlíček, řečený Borovský, "je mnoho pokojíků", a proto "Bože, zachovej nám krále, to je zpěv slavíků".
Myslím, že nikdo nevystihl pravé důvody americké politiky vůči Iráku lépe než část anglického tisku, která uvedla, že dosazením proamerické vlády v Iráku, tedy kontrolou státu s druhými největšími zásobami ropy na světě a dále trvalou hrozbou pro další arabské státy - producenty ropy, že mohou dopadnout stejně jako Irák, USA velmi dlouhodobě zaručí stabilní ceny a stabilní přísun ropy, což je nezbytný předpoklad nekrizového budoucího rozvoje euroatlantické oblasti, ať se nám to líbí nebo nelíbí.
A protože jsme a chceme být součástí této bohaté části světa, měli bychom si souvislosti dnešních připravovaných vojenských akcí a naší budoucí prosperity přiznat.
Jediné, co mi na celé této pragmatické válečné akci vadí, je pokrytecké halení jejích pravých cílů do mlhy velkých slov o boji s terorismem a diktaturou, neboť z celoživotní zkušenosti vím, že zpřátelení diktátoři nikdy nevadili a nesvoboda jinde jakbysmet .
Ale na druhé straně se skřípajícími zuby chápu, že kvůli části veřejného mínění, které vidí svět značně idealisticky a krátkozrace, je vytváření této virtuální reality asi nezbytné, má-li být celá akce úspěšně dokončena.
S Českou televizí je to jako s nevěstincem: když jsou zákazníci nespokojeni, je zapotřebí vyházet kurvy a nikoliv zvednout ceny, aby bylo na vymalování kamrlíčků a nové matrace.
Ministr kultury Dostál však uvažuje přesně naopak a chce zvýšit televizní poplatky a prodloužit čas, který televize může věnovat reklamě, až na tři procenta vysílacího času.
Navrhuji jiný systém: televizní poplatky zcela zrušit ( proč mám platit za něco, co vůbec nekonzumuji) a pak, chceme-li veřejnoprávní televizi udržet, zakódovat její vysílání.A ti, co ji chtějí sledovat, ať si zaplatí za dekódování.
S čím větším počtem členů ODS v posledních dnech hovořím, tím rozpačitějšího dojmu nabývám. Zdá se totiž, že vše opravdu směřuje k tomu, že neúspěšní kandidáti na funkci předsedy ODS budou ihned "svými lidmi" nominováni "alespoň" na místopředsedy, a tak už docela věřím tomu, že pražský primátor Bém bude kandidovat na místopředsedu jen v případě, že předsedou bude zvolen pražský Zahradil, a nebude-li tento zvolen, Bém kandidovat nebude, aby mu nekonkuroval. Pokládám takové "alespoňkandidatury" za špatné a potenciálně nebezpečné, a to přesně z těch důvodů, ze kterých si nedovedu představit konkurs na ředitele továrny, při němž by neúspěšní kandidáti byli promptně vybráni na funkci "alespoň" náměstků.
Jsem přesvědčen, že Bém, ale i ostatní kandidáti na místopředsedy, by rozhodně měli při volbách dostat přednost před neúspěšnými kandidáty na předsedy, a to nejen z výše popsaného důvodu, ale i proto, že tito neprokázali důležitou schopnost odhadnout své síly a vnitrostranickou situaci. Proto, že nedokázali v pravý čas racionálně stáhnout svoji kandidaturu a podpořit vynořujícího se lídra s největší šancí, ale spoléhali spíše na tolik oblíbené kuloárové a zákulisní praktiky, tedy systém "co kdyby".
Stále však platí, že lídr se nevolí, ten buďto je, nebo není. A není-li, moudrá strana si jej dokáže hbitě vytvořit, v nejzazším termínu přímo během voleb. Nedělní volby proto velmi přesně ukáží, nakolik jsou delegáti kongresu politicky vyzrálí a schopní hlasováním vytvořit jasného lídra a racionální tým, a nebo nakolik jsou nevyzrálí a neschopní, upřednostní osobní a skupinové zájmy před zájmem celostranickým, a zvolí tedy předsedu vícekolově, slabě nadpolovičními hlasy a ještě mu do týmu přivolí neúspěšné protikandidáty.
Bude to vynikající lakmusový papírek budoucnosti ODS.
Co jsem říkal ? Majetková přiznání členů vlády jsou naprosto zbytečným, nepřesným a jen částečně veřejným soupisem, nad kterým si snad může ukojeně chrochtat jedině superlevicový premiér. My ostatní můžeme jen zavrtět hlavou nad takovou zbytečnou virtuální vládní demonstrací plnění zbytečných předvolebních slibů.
Placený ochránce lidských práv Motejl to řekl moc pěkně: "Není náhodou, že většina těchto majitelů domů ( rozuměj: těch, kteří chtějí tržní a nikoliv regulované nájemné), má taková neslovanská jména.
Taky Gross by měl vypadnout se svým germánským jménem z vlády, Škromach je určitě taky nějaký poslovanštělý Markoman a ministr Mlynář byl dozajista původně Mueller, takže pryč s ním. Rozhodně pak nevolme za prezidenta přivandrovalce Klause, Bureše ( původně určitě Bursch) a Pitharta, ale praslovana Motejla. Jen aby se však nakonec neukázalo, že jeho prababička byla Schmetterlingová, co se po příchodu do českého prostředí nechala přejmenovat.
Jedinou záhadou u informace, že soud požaduje psychiatrické vyšetření Marty Chadimové, hlavní hrdinky léta a léta se vlekoucího soudního případu, prezidentem dávno vyřešeného ve prospěch své kamarádky Chadimové, je to, proč tak soud činí až nyní.