PÁTEČNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Pokud by Britové chtěli řešit příčiny a nikoliv následky problému s žadateli o azyl, kteří přicházejí do Velké Britanie nikoliv z důvodů politické či rasové perzekuce, ale z důvodů politické či rasové perzekuce, ale z důvodů lepšího a snazšího parazitování na bohaté společnosti (lepšího z důvodu výše sociálních dávek a snazšího z důvodů lehčího rozplynutí se, zneviditelnění, v multietnické - čti různobarevné - společnosti), pak by měli změnit azylový zákon a výši sociálních dávek.
Pokud tak učinit nechtějí, jediným řešením je opravdu selekce na hranicích (v případě ruzyňského letiště poněkud předsunutých).
Za to, že jsou však na letišti odmítáni jen a jen čeští (slovenští, rumunští) Romové, ovšem nevězí pranic rasismus, ale jeden jediný nepopiratelný fakt: jen a jen Romové mají v úmyslu žádat v Británii o azyl.

Miroslav Macek