SOBOTNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Pavel Tigrid se v MF Dnes rozčiluje, že český tisk opomenul široce informovat veřejnost o "historickém referátu V.Havla, který bude mít velký vliv nejen ve střední Evropě, ale i na Západě", v němž zazněl prezidené chtějí prostor využívat pro svoje aktivity s tím, že přestavba se uhradí z veřejných prostředků. Jejich hlavní argument předem znám: je to ve veřejném zájmu. Není. Je to v jejich zájmu.

Miroslav Macek