SOBOTNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Rozhovor, který vedl v dnešním Právu Alexandr Kramer s Martinem Janem Stráským a který se měl týkat založení nové politické strany pány Schwarzenbergem, Lobkowiczem, Kocábem, Stráským a dalšími (ať už se bude nazývat SOS či jinak, já ji pracovně nazývám Panská jízda), tak tento rozhovor silně připomínal píseň "Tancuj, tancuj, vykrúcaj".
Nejopakovanější větou byla věta "Pokud založíme stranu..." a popis cílů a politického programu této pokudzaložímestrany šustil papírovými frázemi jako pytlík s burizony.
Ani slovo o konkrétních sponzorech, ani slovo o současné roli Madelaine Korbelové-Albrightové, ani slovo o zvláštně vhodném říjnovém datu (myslím vhodném k halasnému vystoupení), ani slovo o roli či vlivu V. Havla, ani slovo o tom, že jedním z hlavních cílů této strany je svými mandáty aritmeticky zabránit možné volbě Václava Klause prezidentem a naopak přispět k volbě Patra Pitharta, prostě nic, nula, prázdno, frázovito.
Ne, že bych po praktických zkušenostech s Impulsem 99 čekal něco jiného.
(Mimochodem, pánové z jeho lékařské komise, protože jste mne už nikdy jindy než na svoje první sezení nepozvali, můžete mne seznámit se svými výsledky?)
Mediální podpora, která se Panské jízdě ovšem dostane a neuvěřitelná schpnost "blbě dlouho laděných, až naladěných" občanů naletět jakémukoliv nově se zjevivšímu Mesiášovi, halasně křičícímu "Změna! Změna! Změna!", však dává této pokudzaložímestraně jistou naději.

Miroslav Macek