PÁTEČNÍ BÁSEŇ

v překladu Miroslava Macka:
Elisabeth Barrett Browningová
Portugalské sonety XIV

Když miluješ mě, miluj bez důvodu,
jen z lásky samé, neříkej mi však
"to kvůli smíchu, pro půvabný zrak,
že pěkně mluvíš, pro úžasnou shodu,
co zajisté je u samého zrodu
mých pocitů, že vše je snadné pak -" To vše, můj milý, může zastřít mrak,
vše změní se, čas lásku při svém chodu
vždy přetaví. A nemiluj mne též,
jen abys pláčem sušil moje slzy,
jde zapomenout plakat, pokud chceš,
vždyť ten, kdo pláče, rychle se ti zmrzí.
Tak miluj mne jen, že mě miluješ,
že na věky, to jistě zjistíš brzy.

Miroslav Macek