NEDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Zrovna poslouchám v rádiu moudrého Pavla Tigrida, hovořícího o televizním zákonu a dávajícího nám za vzor francouzský model televizní rady: třetinu devítičlenné televizní rady jmenuje ve Francii prezident, zbývající dvě třetiny hlavy obou komor parlamentu.
Moudrý Pavel Tigrid by ovšem měl vědět, že leccos , co ve světě běžně a bezchybně funguje, v Česku jaksi zadrhává, moudrý Pavel Tigrid by měl totiž vědět, že na systému jmenování či volby záleží pramálo, zato moc záleží na smyslu pro vyváženost a hlavně pro fair play jak lidí jmenujících, tak lidí jmenovaných.
Ani V. Klaus se svojí snahou mluvit do všeho, ani P. Pithart, "zásadový" komunista, občanský fórista, občanský hnutý a lidovec (doufám, že jsem na žádnou politickou stranu nezapomněl), ani prezident Havel se svojí snahou dosazovat svoje lidi všude, kde to jen trochu jde, by pro mne pranic nebyli zárukou kvalitního, neboť nezpolitizovaného výběru.
Nejvíc ne světě mne asi štve pokrytectví - a že ho kolem je! Tuhle zrovna čtu o tom, kterak k výrobci světoznámé jablonecké bižuterie Jablonex chodí exklusivně oblečení pánové z velkých nákupních firem a kontrolují, kolik zaměstnanců připadá na jeden záchod, zda bižuterii nevyrábějí děti nebo těhotné ženy, jaké jsou pracovní podmínky pracujících a podobně, neboť se bojí ostudy a obchodních škod, kterou by jim způsobili různé domácí organizace, dbající na dodržování západoevropských zvyklostí a práv ve světě.
Že jde v prvé řadě o ochranu drahé domácí výroby (drahé právě z důvodu jejich rozbujelého sociálního systému = "rozežrané" společnosti) ovšem zcela zamlčují.
Pokrytecky též zamlčují to, že chtít po méně rozvinutých zemích dodržování západoevropských standardů znamená je ekonomicky brzdit, neboť na dnešní průmyslový, sociální, ekologický a právní standard se tyto západní země dostaly pomocí přesně těch stádií vývoje, které dnes kritizují.
Nejsem naivní idealista a vím, že to tak vždy na světě chodilo, chodí a chodit bude a že silnější státy si vždy prosadí svou, jen to příšerné pokrytectví při obhajování těchto praktik módní rétorikou plnou ušlechtilých keců o lidských právech mě štve.

Miroslav Macek