Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Paulem Lawrencem Dunbarem
dunbarPaul Lawrence Dunbar (1872 - 1904), americký básník, spisovatel, publicista a dramatik. Narodil se v Daytonu v Ohiu rodičům, kteří utekli z otroctví. Navštěvoval školy pro bílé, byl premiantem a třídním prezidentem, vydával též školní časopisy. Vydával také noviny zaměřené na černošskou komunitu. Básně začal psát a recitovat již od šesti let, v roce 1895 pak vydal sbírku básní „Majors and minors“, která vzbudila celonárodní ohlas a založila jeho slávu. Přestěhoval se do Washingtonu a začal zde navštěvovat universitu. Zde se též oženil s básnířkou Alicí Nelsonovou, se kterou pak napsal několik společných sbírek poezie. Stal se velmi populárním, jeho muzikál „In Dahomey“ se hrál na Broadwayi déle než čtyři roky a byl nejpopulárnějším muzikálem té doby. Cestoval a přednášel po Anglii, byl vyznamenán prezidentem Theodorem Rooseveltem a stal se knihovníkem Amerického kongresu. Známé bylo též jeho celoživotní přátelství se spolužáky ze základní školy, bratry Wrightovým, vynálezci letadla. Zemřel na vrcholu slávy ve 33 letech na tuberkulózu. Z jeho básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Love song“, kterou napsal společně se svojí ženou…


Ach, moje láska je jak výkřik v noci,
jak dlouhý výkřik k vzdálenému nebi,
jak výkřik muže v samém středu pouště,
jenž vrávorá zde s vyprahlými ústy,

ach, zachraň mne, ach zachraň,
podepři mne,
rty orosené vtiskni na mé rty,
snad slyšíš ten můj výkřik v temnu noci?

Můj drahý, slyším tě a odpovídám:
Jsem tvoje zřídlo,
svou velkou lásku přinesu hned k tobě,
mé strázně žití svěřím jenom tobě,
své písně lásky budu zpívat tobě,
též ve dne v noci patřit budu tobě,
tak odpovídám, slyšíš?
Už jdu, přicházím.