Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Aaronem Kramerem

kramerAaron Kramer (1921 - 1997), americký básník, esejista a překladatel. Kramer začal psát poezii v polovině třicátých let, ještě jako teenager a šlo vesměs o poezii protestní. Jeho celoživotními tématy byly americko - španělská válka a holocaust. Velice ceněné jsou jeho překlady Heinricha Heina, Rainera Maria Rilkeho a mnoha básníků, píšících v jidiš. Z jeho rozsáhlé poezie jsem si dovolil pro Vás vybrat a přeložit proslulou, hluboce osobní báseň „To himself“ z roku 1973…

Sobě

Vlastně na tom nezáleží,
kolik kopanců a kolik polibků,
kolik prostoru a kolik ústrků,
kolik jedu či cen nabídli ti -
kolik oslavných salv, kolik mlčení.

Nic to neznamená, vůbec nic,
jestli ve sbornících tisknou tvoje básně,
jestli kritika je chválí vlídným slovem,
jestli vznáší se nad každou hebkou stránkou,
jestli usíná kdo s jejich rýmy v uchu.

Nic to neznamená, vůbec nic,
jenom snad, že srdce vlastním rytmem bije,
taktéž krok je vlastní, tvář má svoje rysy,
moje jsou sny v noci, teplo mojí duše,
ruka zná má gesta, jazyk proud mých slov.
To je asi vše a jde to tak den za dnem.
Mezitím však, co má dělat muž,
muž jako každý, z masa jen a krve?
Jak často asi řekne si sám k sobě:
Jdi, blázne, nic to neznamená přece,
nic to neznamená přece, vůbec nic…