PONDĚLNÍ GLOSY 27.03.2023

Miroslava Macka
V knihách slavné Agathy Christie budou v novém vydání nakladatelství Harper Collins některé pasáže upraveny a jiné vynechány, neboť obsahují popisy, které urážejí některá etnika, obzvláště mimo Spojené království.
Například v knize Smrt na Nilu, která vyšla roku 1937, se mluví o „Nubijcích“ a jejich nebritské fyziognomii. Dále bude v jejich případě sousloví „místní obyvatelé“ nahrazeno slovy „původní obyvatelé“.
Z románu Záhada na zámku Styles bude odstraněna věta, ve které mluví Hercule Poirot o jedné postavě jako o „židovi“ a část dialogů pronesená nesympatizujícími postavami bude též vypuštěna.
Totéž se děje s knihami Roalda Dahla a Iana Fleminga, tvůrce Jamese Bonda.
Dodávám:
Roku 1934 vydal František Borový dílo Lva Trockého „Dějiny ruské revoluce 1905 - 1917“ a předem poprosil Ferdinanda Peroutku o názor, zda má tuto knihu líčící ruské revoluce z hlediska bolševiků vůbec vydat.
Ferdinand Peroutka mu odpověděl krátkým dopisem, který končí následujícími slovy:
„Trockého kniha jest nejlepší věc, jež byla o ruské revoluci napsána. To, myslím, má být rozhodující s Vašeho stanoviska. Naše víra v demokracii není tak slabá, aby mohla být vyvrácena tímto jedinečným výkladem.“

„Podpora Ukrajiny členskými zeměmi EU je jednoznačná a stále silnější,“ uvedl premiér Petr Fiala po summitu EU v Bruselu. Všechny členské státy si podle českého premiéra „uvědomují, že míru můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud pomůžeme Ukrajině s obranou, a pokud se Rusko stáhne“. „Jiná varianta není možná,“ zdůraznil.

Velvyslanec USA v Srbsku Christopher R. Hill na twitteru:
Zasvětil jsem svůj život diplomacii - hledání diplomatických řešení zdánlivě neřešitelných problémů. Během své kariéry jsem se naučil, že někdy diplomacie selhává. Když se tak stane, následky jsou tragické.
Vyjadřuji svoji osobní soustrast rodinám těch, kteří přišli o život během válek v 90. letech, včetně následků vzdušné kampaně NATO. Vím, že Srbové na tuto hroznou dobu nikdy nezapomenou a zapomenout by neměli.
Srbové se nikdy nezbaví svého žalu, ale věřím, že jsou dostatečně silní, aby se zbavili svého rozezlení. Americká oddanost partnerství se Srbskem je neochvějná, stejně jako náš příklon k diplomacii.
Společně můžeme vybudovat lepší budoucnost příštích generací, kterou si srbský lid zaslouží a přeje.
Přeloženo z americké diplomatštiny:
Sice jsme vám kvůli našim vlastním zájmům rozbombardovali Bělehrad a zabili tisíce lidí, ale teď se, sakra, co nejrychleji odkloňte od Ruska a připojte se k protiruským sankcím, jinak uvidíte!

Ředitelka školy ve floridském městě Tallahassee byla na začátku týdne donucena podat výpověď, protože dětem při vyučování výtvarné výchovy ukázala fotografie renesančních děl, na nichž je k vidění nahota. Někteří rodiče v tom totiž spatřovali pornografii a stěžovali si u školní rady.
Šlo o Michelangelovo Stvoření Adama na stropě Sixtinské kaple a jeho sochu Davida.
Raději bez komentáře…

V Pekingu se konalo 2. mezinárodní fórum o demokracii a sdílených lidských hodnotách za účasti více než 200 účastníků ze 100 zemí a regionů, a padly tam také následující zločinné věty:
Demokracie má různé formy a neexistuje jediná cesta jak jí dosáhnout. Žádné dva politické systémy na světě nejsou totožné a neexistuje forma demokracie, která by vyhovovala všem. Každá země má právo vybrat si svoji vlastní cestu v návaznosti na národní tradice. Jestli je země demokratická nebo ne, mohou posoudit pouze občané té země a nikoliv jiné státy. Vnucovat svoji formu demokracie ostatním pod heslem „existuje jen naše demokracie nebo jde o autoritářský systém“je škodlivé, a to zvláště pro demokracii jako takovou. V bohatě rozčleněném světě má demokracie mnoho forem a každá společnost by měla mít právo budovat demokracii, ve které rezonuje její minulost, přítomnost a budoucnost.
Není nejvyšší čas trochu jim to tam rozbombardovat? Naši jedinou správnou demokracii si přece rozvracet nedáme!