Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s australským básníkem Davidem MacDonaldem Rossem

petraDavid MacDonald Ross (narozen 1865) , australský básník, o kterém se mi nepodařilo zjistit nic bližšího, jen jeho poezie mne oslovila. Tady je jeho báseň The Autumn…

Podzim

Když s temným zvukem na vzdálený břeh
se neúprosný příliv táhle valí
a vítr šepot Smrti nese zdáli:
„Je mrtvé léto!“ říká smutný vzdech,
je veta náhle po nádherných dnech,
z těch dávno mrtví králové se stali,
jimž noví vládci trůn i žezlo vzali
a nepovládnou více ani v snech.

Však brouzdám-li se krajinou v ten čas
a v prvním sněhu náhle potkám tebe,
když políbím tě, je tu jaro zas,
hned teplé slunce zdobí modré nebe,
zní mého srdce roztoužený hlas,
ač kolem všechny z líté zimy zebe.