Editorial

Global Times
Když velký šéf nějakého gangu zestárne a zeslábne, hledá další nepřátele, aby dokázal, že jeho gang je stále potřebný.
Přesně to se nyní děje s NATO pod americkou nadvládou - slovně napadá další země včetně Číny.
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg jako by neslyšel opakovaná prohlášení Číny, že v ukrajinském konfliktu vyprovokovaném NATO nestojí na žádné straně, a tak prohlašuje, že Čína odmítá zatratit Rusko za útok na Ukrajinu a popírá právo národů vybrat si svoji cestu, což je pro tuto vojenskou organizaci „vážná výzva.“

NATO se prostě opětovně snaží zatáhnout Čínu do konfliktu mezi Ruskem na jedné straně a Ukrajinou s NATO na straně druhé.
Stoltenberg by měl však respektovat čínské rozhodnutí nepoklonkovat žádné vojenské hegemonistické organizaci a nejednat s ní.
NATO je vojenskou organizací Spojených států a evropských zemí, jejímž úkolem je řešit bezpečnostní problémy evropského kontinentu. Avšak Čína je asijskou zemí, která se nikdy neúčastnila žádného konfliktu v Evropě a rozhodně tak nehodlá učinit. Nedává tedy smysl, aby NATO požadovalo po Číně, aby se spolupodílela na jeho problémech nebo byla v opačném případě trestána.

Čína nikdy neupírala jiným zemím právo rozhodovat o vlastní cestě a nikdy se nevměšovala do jejich vnitřních záležitostí. NATO však na ni pohlíží zastaralým prizmatem studené války, nepravdivě ji označuje za sílu zla a nutí evropské země ke stejnému pohledu.

Proč se tolik stará NATO, zda Čína zavrhne Rusko či ne? Snaží se vyobrazit Čínu jako „spolupachatele ruských zločinů“ a ukázat tak svým členům na nového nepřítele poté, co nepřítel číslo jedna, Sovětský Svaz, přestal existovat.
Přestože Čína dává jasně najevo, že se odmítá účastnit záležitostí NATO, stává se pro něj příštím cíleným nepřítelem.
Na příští zasedání NATO jsou pozvaní asijskopacifičtí spojenci USA, Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Jižní Korea, tedy státy obklopující Čínu. Stoltenberg přitom prohlásil, že NATO se ve své nové strategii, která má být dokončena v červnu tohoto roku, poprvé zaměří též na Čínu.
Spojené státy se snaží využít spolupráci mezi Pekingem a Moskvou k manipulaci svých evropských spojenců, kteří dosud věří, že s Čínou by se mělo na všech úrovních spolupracovat.

Stoltenbergova slova naznačují, že NATO je aliance založená nikoli jen geograficky, ale mnohem více politicky. Což je velmi nebezpečný signál, který může ohrozit mír ve světě a jeho stabilitu. Je to totiž právě NATO, které pokládá za nepřítele každého, kdo dokonce jen uvažuje jinak.
NATO zvyšujícím se tempem rozprostírá svá chapadla do oblastí mimo Evropu a Atlantik. Přestává být euroatlantickou obrannou organizací a má ambice, které sice veřejně nehlásá, ale které jsou zřetelně globální.
Během tohoto procesu se NATO pokusí získat více vlivu na politická rozhodnutí v celém světě. Bude se více přímo angažovat v asijskopacifickém regionu a bude tam více přítomno. Americké aliance v asijskopacifickém regionu, včetně AUKUS a Quad budou zřejmě s NATO více spolupracovat. Snaží se zformovat ohromnou sílu vedenou USA, která bude mít za cíl všechny „rivaly“ Západu.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian to okomentoval slovy: NATO se zrodilo ve studené válce a mělo již dávno patřit minulosti. Jediným způsobem, jak zůstat naživu a mít smysl v současném světě, je pro NATO zvyšující se agresivita a vytváření nepřátel z neutrálních zemí. Čím dříve tato vojenská organizace skončí, tím dříve nastane ve světě stabilita a mír.