ÚTERNÍ GLOSY 23.11.2021

Miroslava Macka
Česká lékařská komora vyzývá vládu, aby nařídila lockdown. Škoda jen, že se komoroví papaláši řádně nestarají o to, o co se starat mají, jinak by nebylo možné, aby lékaři vážné stavy řešili po telefonu a někteří dokonce odmítali ošetřovat neočkované pacienty!

“Musíme znepříjemnit život neočkovaným,” pronesla dosavadní ministryně financí Schillerová. Což je nehoráznost nejhrubšího zrna a důvod k okamžité resignaci. Politikové nejsou voleni proto, aby lidem znepříjemňovali život, a už vůbec ne takovým, kteří neporušují žádný zákon či nařízení!

Orwell to bohužel předvídal: Šikaně se říká motivace a podlehnutí nátlaku dobrovolnost.

Leo Švančara na facebooku:
Velmi naléhavé upozornění pro všechny na zákonné povinnosti vašich praktických lékařů!
Množí se případy, kdy lidé, kteří onemocní náhlou virosou, zavolají svému "obvoďákovi" (dnes se jmenuje "praktický lékař"), zda by je neprohlédl a něco jim nepředepsal.
"Běžte na testy - s teplotami mi sem nechoďte", zní častá odpověď lékaře či lékařky ve sluchátku.
Lidé vzápětí poslušně nahrbí šíji - a se čtyřicítkami začnou oběhávat hygieny a testy. Pak jsou deset dnů v karanténě, kdy se rozvine oboustranný zápal plic, který většinou již není možné klasicky léčit. Proto za ty měsíce ti mrtví!
Takže prosím, nebuďme za nic na světě ovce a vyžadujte po svém lékaři návštěvu u vás doma, aby vás proposlouchal a případně naordinoval antibiotika či antivirotika. A to klidně během nemoci i opakovaně:
Zákon o zdravotních službách 372/2011 totiž hovoří jasně: „Součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba. Ustanovení tedy platí pro všechny skupiny pacientů". Tečka!
Pokud vás tedy váš lékař odmítne navštívit s tím, že byste mohli mít "covid", okamžitě si na něho stěžujte, emailem nebo telefonicky, pro porušení zákona. Okamžitě, jde vám totiž o život!
Jak například sama VZP na svých stránkách uvádí jasně a srozumitelně: "Pokud lékař odmítá zajistit svému registrovanému pacientovi návštěvní službu, je možné zaslat stížnost na krajský úřad, okresní sdružení praktických lékařů, Českou lékařskou komoru a vaši zdravotní pojišťovnu".
Opět tečka!
Uděláte-li to každý, ubyde těch zbytečných mrtvých a čeští a moravští lékaři se snad konečně zas rozpomenou na svoji dávnou promoční přísahu.
Informujte o tomto svém právu, které vám jasně dává zákon, všechny koho můžete!

Biolog prof. Stanislava Komárek:
"Vzhledem k tomu, že očkování je pro každého dostupné a kdo chce, dávno je mohl absolvovat, je drastické nucení k němu brutálním zásahem do lidských svobod. Člověk je tím degradován na úroveň domácího zvířete, které majitel, v tomto případě stát, očkuje či jinak manipuluje, jak chce.
Podobné akce podkopávají důvěru občanů ve stát, vytvářejí dosti děsivý precedent a přinesou na dlouhé lokte nesrovnatelně větší škodu, než je pochybný epidemiologický prospěch, též nepříjemně upomínající na praktiky nacistického režimu vůči Židům.
Neočkovaní se stávají oficiální vrstvou „nepřátel lidu“, proti nimž lze libovolně štvát v médiích, jako kdysi proti chartistům – ti se přece také mohli zapojit do budování světlých zítřků. Pokud se nějaká metoda ukáže jako málo účinná (očkování nepředstavuje „tečku za covidem“, jak bylo ujišťováno), bývá zvykem opět přitvrdit v tomtéž, ne hledat novou cestu. Ve spojení s cenzurou a trestáním „dezinformací“ pak vzniká zcela neblahá směs.
Současný proces nápadně připomíná pobělohorskou rekatolizaci v Čechách, kdy také byla bez skrupulí likvidována ohniska „protestantské nákazy“ a každý obyvatel musel mít potvrzení o zpovědi, čemsi jako kombinaci duchovního vyšetření a očkování.
Tato éra se tradičně nazývá „dobou temna“. Obávám se, že společenská křeč spojená s covidem zničí základ západních společenství, svobodu individua – jedná se o celoplanetární vítězství principů čínských. Naše generace emigrantů a disidentů vidí své dílo v troskách…"