ÚTERNÍ GLOSY 9.06.2020

Miroslava Macka
Frekvence 1:
Policisté poklekli před demonstranty. Krásné gesto dojalo svět.
Dodávám:
Nechtěli jim spíše dát najevo, že jestli si něco začnou, zakleknou na ně?

„Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ,“ prohlásil předseda ODS Fiala v televizi.
Zajímavé tvrzení při jeho vzdělání! Ovšem pohybovat se ode zdi ke zdi zdá se být naší národní vlastností…
Nejvlivnějšími teoretiky komunismu se stali Němci Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací.
První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů.
Marxismus přivezl Lenin před více než 100 lety do Ruska z Německa.
Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii.
Nacismus nevznikl na východě ale v Německu.
Mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier a italský duce Benito Mussolini.
První atomovou bombu vyrobili v USA.
První plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) provedli Němci.
První tzv. nervové plyny (Sarin, Soman, Tabun) vyrobili Němci.
Neomarxismus se po Evropě nešíří z východu, ale z německého Frankfurtu.
Gender studies a další různé -ismy k nám pronikají ze Západu nikoliv z Ruska nebo z Číny.
Multikulturalismus prosazuje Evropská unie.

Trend je jasný. Zrušme všechny zbytečnosti. Tvrdá y a měkká i, velká a malá písmena, ženské a mužské pohlaví…dobro a zlo…

Miliarda sem, miliarda tam, miliardy létají vzduchem. A teď jednoduchá otázka. Kolik Vám přibylo v peněžence?
Ovšem jeden velice pozitivní efekt ta hysterická reakce na koronavirus měla: dokonale se ukázalo, že hodnoty vznikají prací a ne přerozdělováním. Bohužel se z toho nikdo nepoučí…