STŘEDEČNÍ GLOSY 20.05.2020

Miroslava Macka
Evropa tuto krizi překoná pouze jednotně, prohlásili Merkelová a Macron, aniž by se kohokoliv z ostatních států EU na cokoliv ptali.
Jak typické! Na prvopočátku našeho vstupu do EU (byl jsem proti) jsem napsal: EU bude taková, jakou si ji přeje mít Německo a Francie nebo nebude vůbec.

Čtenář glos P. K. mi napsal:
Zasílám Vám své zjištění týkající se účinku pandemie na populaci v České republice. Podle něj to vypadá, že pandemie u nás život prodlužuje.
Již před dvěma měsíci jsem vnímal jako sporné, zda má COVID19 nějaké měřitelné účinky na úmrtnost - a s tím těsně související průměrný věk zemřelých. A nakolik jsme byli v tom směru vystaveni iracionálnímu "kobercovému bombardování" příslušnou agendou z mnoha médií.
Nahlédl jsem do aktuální oficiální koronavirové statistiky
Z příslušné excelovské tabulky lze snadno zjistit, že průměrný věk mužů zemřelých "v souvislosti s COVIDem" je 76,1 roků, průměrný věk žen zemřelých "v souvislosti s COVIDem" je 81,4 roků
Při srovnání s průměrným věkem při úmrtí 72,8 let u mužů a 79,7 let u žen (data za první tři čtvrtletí roku 2019) je vidět, že nastane-li úmrtí "v souvislosti s koronavirem", tak u mužů je délka života o více než 3 roky větší a u žen téměř o 2 roky větší než činí průměrný věk v České republice zemřelých osob.
Což vyvolává pochybnosti o tom, nakolik jde o zákeřnou chorobu, epidemii či pandemii.
Přitom na počátku nouzového stavu (za březen) byl průměrný věk zemřelých vyšší než později, tedy důvody pro vyhlašování mimořádných opatření byly objektivně menší.